ခ်စ္သူတမ္းခ်င္း

2년 전

တျခမ္းပဲ့တဲ့ လေရာင္ေအာက္မွာ
မင္းရဲ႕အၿပံဳး မင္းရဲ႕ရယ္သံ
လႈပ္ရွားမူဟန္ တမ္းတေသာ္ျငား
မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သိကာေနေတာ့
အလြမ္းေတြကို ရင္မွာစည္းကာ
သံစဥ္မဲ့တဲ့ စာသားတစ္ခ်ိဳ႕
ႏႈတ္ျဖားထက္မွာ အတက္အက်
မတူေသာ္လည္း ညဥ္းဆိုဆဲပါ
တကယ္ဆိုရင္ မင္းလည္းမမွား
ငါလည္းမမွန္ မာနကိုယ္စီ
ဆုပ္ကိုင္ထားေတာ့ ေဝးသထက္ကို
ေဝးရျပီေပါ့ ခ်စ္သူရယ္
ငါတို႔အတိတ္ လြယ္လြယ္ေလးေတာ့
ေဖ်ာက္ဖို႔တကယ္ ခက္ခဲလွတယ္
ျမင္ျမင္သမွ် အရာေလးေတြ
အမွတ္တရ ျဖစ္ေနျပန္ေတာ့
ေမ့ဖို႔ပိုမို အခက္ေတြ႕ေန
ရင္ကြဲမတတ္ ေအးစိမ့္ေနတဲ့
ေဆာင္းႏွင္းၾကားမွာ အလြမ္းေတြကို
ရင္မွာပိုက္လို႔ ေဆြးေျမ႕ဆဲပါ
ခ်စ္ရသူရယ္

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @theinzawlin! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!