(၁)ၾကြင္း ဗုဒၶဟူး မရဏဖြားဥာဥ္ Tin Hlaing Oo(Thayet)

3년 전


ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ား က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ….
(၁) ၾကြင္း ဗုဒၶဟူး မရဏဖြားဥာဥ္

(၁)ၾကြင္း ဗုဒၶဟူး မရဏဖြားဥာဥ္သည္  ဗုဒၶဟူး (၄)ဂဏန္း၏ အဓိပၸါယ္အရ လူ၊ လူအစုအေဝး (မိမိ အပါအဝင္ လူမွန္သမွ်ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေနသည္)။
မရဏအိမ္သည္ ခ်ဳျခာ ေပ်ာ့ညံ့ သည္းမခံႏုိင္မႈ ဟုဆုိသျဖင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ႏွင့္အဓိကသက္ဆုိင္ေနပါသည္။ စိတ္မခုိင္မာျခင္း၊ ေဒါသထြက္လြယ္ျခင္း၊ သည္းမခံႏုိင္ ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ (၁)ခုၾကြင္း ဗုဒၶဟူးမရဏဖြားဥာဥ္သည္ လူဆုိသည့္အတြက္ မိသားစု၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိး မ်ားအပါအဝင္ လူအစုအေဝး၊ အသင္း အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ၾကာရွည္စြာ အနီးကပ္ပူးတြဲလာၾကပါက ဟန္မေဆာင္တတ္ျခင္း၊ စိတ္မထိန္းႏုိင္ျခင္း၊ သည္းမခံတတ္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အၿပဳိင္အဆုိင္၊ ယွဥ္ၿပဳိင္မႈမ်ား ျဖစ္ကာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၌ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ၾကရမည္။ အရြယ္သုံးပါးလုံး မိဘ အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးတြဲေနထုိင္၍မရျခင္း၊ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွစ္မ ေဆြမ်ဳိးရင္း ခ်ာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲေနထုိင္၍မရျခင္း၊ မိမိအတြက္ယုံၾကည္သူေမြး၍မရ၊ ထား၍မရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္၊ အတူေနသားသမီးမ်ားႏွင့္ ဆူပူဆန္႔က်င္၍ မၾကာခဏ ရန္ျဖစ္ရျခင္း၊ အိမ္ငွားေနထုိင္သူျဖစ္က အိမ္ရွင္အိမ္ငွား ျပႆနာမၾကာခဏျဖစ္ရျခင္း၊ ရပ္ေရး ရြာေရး တြင္လည္း မသင့္ျမတ္မႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားႀကဳံရျခင္း၊ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးအတြင္း တြင္လည္း လူမႈဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲရျခင္း။ အနီးကပ္ပူးတြဲေပါင္းသင္းသူမိတ္မ်ားလွ်င္မ်ားသေလာက္ အရႈပ္အရွင္း ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ရျခင္းတုိ႔ ႀကဳံရေပမည္။
မရဏအဖြားဥာဥ္(လူ)အဆုိးအား အလြန္ေကာင္းပါက (၁)ၾကြင္း မရဏဖြား က်ား၊ မအားလုံးတုိ႔သည္ တရားမဝင္ျဖတ္လမ္းစီးပြားေရးမ်ား၊ အရက္ေသစာ၊ အေပ်ာ္ အပါးေလာင္းကစားမ်ားႏွင့္ လုံးဝမတည့္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လြတ္ကင္း ေအာင္ ေရွာင္ရွားသင့္ၾကေပသည္။ အကယ္၍သာမွားယြင္းလုပ္ေဆာင္မိၾကပါက ခုိက္ရန္ေဒါသ၊ ေထာင္၊ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ၾကရၿပီး ဘဝပ်က္ျပဳန္းကာ အသက္ဆုံးရႈံး တတ္ေၾကာင္းကုိ ထုိးထြင္းသိျမင္ၾကရေပမည္။
Steemit Myanmar အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္ ေအာင္ျမင္ၾက ပါေစ။
Steemit Myanmarအားလုံးကုိခ်စ္တဲ့
Author Tin Hlaing Oo
10041922

MSC-069
Not a copy, manually write.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @tinhlaingoo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Presentamos el Ranking de SteemitBoard
Introducing SteemitBoard Ranking

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

ေဗဒင္ကိန္းခန္းေတြ မေလ့လာျဖစ္ေသးဘူးခမ်

·

တတ္ထားရင္ အခ်ိန္မေရြး သုံးလုိ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။

ပညာရပ္‌‌ေတြက အသုံးခ ်တတ္‌ရင္‌ တန္‌ဘိုးရိွပါတယ္‌။‌ေက ်းဇူးပါဆရာ။

·

လက္ေတြ႔အသုံးခ်ယူနစ္ေတြပဲတင္ျပေပးတာပါ။

ဆရာ စေနသား အဓိပတိဖြားကုိေမ်ာ္ေနပါတယ္

Posted using Partiko Android

·

ဒါက ေဟာကြက္မ်ာစဥ္စားဖုိ႔ အေျခခံ စိတ္ထားေတြကုိပဲေရးေပးထားတာပါ။ ေဟာခ်က္အျဖစ္ယူဆလုိ႔မရပါ။

၂ ႂကြင္းဘဂၤေရာက္ေသးဘူးလား

Posted using Partiko Android

·

(၁)ၾကြင္းေတာင္ေနာက္ထပ္ (၅)ခုက်န္ေသးတယ္။

သားသားအတြက္ တြက္ေပးခ်င္ပါတယ္ ဆရာ

·

ဆရာ့ Block မွာ တရားဝင္ေမးလုိ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။

အပိုင္​းလိုက္​စုထားမွအဆင္​​ေျပမယ္​
အဲ့ဆို ​ေဟာခန္​းဖြင္​့လို႔ရၿပီ

·

တစ္ဝႀကီးေပးခ်င္ပါတယ္၊ မဖတ္ၾကလုိ႔ ခြဲေပးေနရတာပါဗ်ာ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tinhlaingoo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

Thank you.

ေဗဒင္ျဆာ လုပ္ေတာ့ဘု အမ်ားျကိဘဲ႔

·

မ်ားတာ နဲတာ မဓိကမက်ပါဘူးကြာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈသာ အဓိကပါ။

This post has received a 4.84 % upvote from @boomerang.

·

က်ေနာ္ အတြက္ကေတာ့ ဒီေဟာကြက္ေလးနဲ႕တင္ မွန္ေနပါျပီဗ်ာ ေလာင္းကစားက ေတာ့ ေျပာမေနပါနဲ႕ ေတာ့ ဆရာေရ လံုးဝ ကို အက်ိဳးမေပးတာ ငယ္ငယ္ ကတည္းက ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတိထားမိတယ္ဗ်ာ
ဒီ မဟာဘုတ္ပညာ ကို pdf ေလးျဖစ္ျဖစ္ စာအုပ္ျဖစ္ျဖစ္ ေရးျပီးသားေလးမ်ား ရွိပါသလား ဆရာ
ျပီးေတာ့ သူရဇၨ ေသာၾက ဗုဒၶ ဆိုျပီး အခ်ိန္ခြဲတာ ဆရာ ဘယ္လို ခြဲပါသလဲ ခင္ဗ်
မနက္ ၆ ည ၆ လား ဒါမွမဟုတ္ မနက္ ၁၂ ည ၁၂ လား ဆရာ အခ်ိန္ပိုင္းပံုေလး သိပါရေစ

Posted using Partiko Android

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.