လူ႔ေလာဘစက္ကြင္း.လြတ္ကင္းရာနယ္ေျမသို႔(၂)

3년 전

ခရီးသြားတာကိုဝါသနာပါေသာက်မ..
ေရာက္ခဲ့သမ်ွေနရာေတြထဲမွာေတာ့..အေက်နပ္ဆုံး..အလွပဆုံးလို႔ထင္ပါတယ္..ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ႔..ျပဳျပင္မူ႔မ႐ွိေသးတဲ့..ေတာေတာင္ရဲ႕သဘာဝအ႐ွိတရားေတြကို..ျမင္ေတြ႔ရလို႔ပါ...ေနာ္ဘူေဘာေတာင္ထိပ္..ဘုရားဝတ္ျပဳေက်ာင္းမွာ..တိုက္ခတ္ေနတဲ့ေလႏုေအးေလးေတြဟာ..ရႉရိႉက္ရသူအတြက္..လန္းဆန္းပီး..အေမာေျပေစတယ္ေလ..IMG_20181202_124133.jpgIMG_20181202_125234.jpg
သဘာဝကိုပ်က္စီးေအာင္ဖ်က္ဆီးေသာ..လူေတြရဲ႕ေလာဘတရားေတြကို..အရမ္းမုန္းပါတယ္..
သဘာဝအတိုင္း႐ွိေနေသာအရာမ်ားဆိုတာ..လူသားေတြအတြက္..အက်ိဴးျပဳေစတတ္ဖို႔..႐ွိခဲ့တာပါ..
အလွထိုင္ၾကည့္ရမယ္လို႔.မဆိုလိုပါဘူး..သင့္တင့္မ်ွတစြာအသုံးခ်တတ္ရင္..အသုံးက်တဲ့အရာေတြႀကီးပါဘဲ..
သို႔ေသာ္လည္း..အလြန္အကြၽံထုတ္ယူသုံးစြဲမူ႔ေၾကာင့္..ရာသီဥတုေတြေဖာက္ျပန္ကုန္တယ္..
အဲလိုေဖာက္ျပန္ေတာ့..လူေတြ..တိရိဆၱန္ေတြ.ဒုကၡေရာက္ရတာဘဲေလ..
လူတဦး..လူတစုရဲ႕မတရားေလာဘဦးေဆာင္တဲ့လုပ္ရပ္ဟာ..လူအမ်ား..တိရိဆၱန္အမ်ားကို..ဒုကၡဆင္းရဲတြင္း..ပို႔လိုက္တာနဲ႔..အတူတူပါဘဲ..IMG_20181202_110204.jpg
IMG_20181202_114420.jpg
စိတ္ရဲ႕တဒဂၤထြက္ေပါက္အျဖစ္...စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ဖြယ္ျမင္ကြင္းေလးေတြကို..

.ေနာ္ဘူေဘာေတာင္ေပၚ
ေရာက္ရင္ေတာ့..ေတြ႔ရမယ္ဆိုတာ..က်မ.အာမခံလိုက္မယ္ေနာ္..

ရီရီေဆြ
MSC No 256

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

အန္တီ မဂၤလာပါ မေတြ႕တာၾကာျပီ

·

ဟုတ္ပါ့..
လူမူ႔ေရးအလုပ္ေတြမ်ားေနလို႔ပါသမီး..
၁၇ရက္ေန႔က.ေမာင္အငယ္ဆုံးပါးသြားသလို..မေန႔ကလည္း..အကိုျဖစ္သူဆုံးသြားပါပီ..အဲဒီစိတ္ေတြေၾကာင့္လည္း
စာေရးဖို႔ဖီးလ္မလာလို႔ပါ..

Congratulations @yiyiswe! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @yiyiswe! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!