စိတ္ညစ္စရာေတြးေနလိုကေတာ့

3년 전

image-f8048455d3b79b068733cd31e811e699116f245d06d3e5e75603c6919c2dd6a6-V.jpg

လူတေယာက္မွာစိတ္ညစ္စရာေတြနဲ႕ စိတ္ပ်က္စရာေတြက်ံဳေတြ႔ဘူးႀကမွာပါ သင္အဲတာေတြကို သင္အခ်ိန္တိုင္ေတြးေနရင္ေတာေရွ့ဆက္ရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူး လူဘဝဆိုတာတိုတိုေလပါ စိတ္ညစ္စရာေတြရင္ လူဘဝကိုအခ်ိန္မကုန္ပါေစနဲ႕။
ေနျမင္ညေပ်ာက္ျဖစ္ေနတယ္ေလာႀကီးမွာ စိတ္ညစ္စရာေတြမေတြးဘဲ လူဘဝႀကီးကိုအက်ိဳးရွိတယ္ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်င္ေတြနဲ႕ကုန္ဆံုးလိုက္ပါ။လူသားအားလံုး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ေတြနဲ႕ျပည့္စံုက်ပါေစ။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Nice to see you and I Upvoted you :) !
:
“The wind is blowing. Don’t bend if you want to please him.” ====> Ljupka Cvetanova