Sadə əsgər süpürgə kimi parlaq.

4년 전

Orta şəffaf, radio emissiyası qalaktik ekvatora kifayət qədər güclü olan kifayət qədər güclüdür. Təsadüfi bir şəkildə ortaya çıxan bir neçə yaxın istisna olmaqla, ekstragalaktik obyektlər. Varlığı radio yayımı qeydə alınmış hipotetik radio ulduzları. Biz göstərdikləri kimi, radio emissiyalarından bizi konsentrasiyanın əlamətləri olmadan bərabər şəkildə. Yalnız galaktikanın və radioların emissiyalarında qeyri-şəxsiyyətin taleyi çox verildi. Radiasiya galaktikanın qalınlığından daha azdır. Yüksək temperaturda olan, 500 kq olan varlılar. Bu galaksiyaların galaktik konsentrasiyalarını ulduzlara, sözdə radio ulduzlarına çox yaxın bir şəkildə kəşf edin. Bu galaksiyalar bizdən böyük məsafələrdə.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @rosttovatyu! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Vote
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!