Unskilled labor ถ้าจะมีอาชีพใช้แรงงานต้องเป็นแรงงานแบบมีฝีมือ

2개월 전
วันนี้สาระแนเข้าไปดูข้อมูลส่งเสริมการลงทุนหรือวิธีการทำการตลาดของหลายประเทศที่เป็นประเทศกำลังพัฒนาไปในทางค่อนข้างด้อยพัฒนาว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง อันนี้ไม่ได้รวมประเทศไทย เพราะประเทศส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูข้อมูลจะเป็นประเทศที่บอกว่ายากจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก

Source: www.news.com.au

โดยประเทศเหล่านี้มักจะใช้วิธีการทำการตลาดโดยชักชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุน โดยแลกกับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศซึ่งก็ไม่แปลกหรือผิดถ้ามีวิธีการบริหารจัดการที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลหรือทีมงานบริหารประเทศนี้มีศักยภาพหรือความคิดก้าวไกลหรือไม่นั้นไม่ยาก เพราะส่วนใหญ่แล้วประเทศพวกนี้มักจะเน้นให้กับนักลงทุนว่าแรงงานในประเทศของตนเองนั้นราคาถูก พูดง่ายๆว่าค่าจ้างแรงงานถูกน่าลงทุนเป็นที่สุด


แต่ต้องบอกว่าถ้าคิดแบบนี้ประชาชนในชาติคงจะไม่ได้เงยหน้าอ้าปาก คงจะมีอาชีพเป็นผู้ใช้แรงงานตลอดชีวิต เพราะส่วนใหญ่แล้วประเทศเหล่านี้สุขอนามัยในประเทศเรียกว่าแย่มากๆ น้ำสะอาดยังหากินได้ยาก การศึกษาไม่ต้องพูดถึงตามมีตามเกิด กับการชักชวนนักลงทุนแบบนี้หวังแค่เพียงว่า นักลงทุนจะสร้างโรงงานแหล่งผลิตโดยอาศัยค่าจ้างแรงงานในประเทศราคาถูก คนในประเทศจะได้มีงานทำ มีเงินมาจับจ่ายเพื่อหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ


ดูแล้วอาจจะเป็นนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดีในระยะสั้น แต่ระยะยาวแล้วประเทศเหล่านี้ล้วนจะต้องเกิดปัญหาอื่นๆตามมา ถ้าไม่มีการพัฒนาระบบการศึกษาและพัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานประเภทที่มีคุณภาพ เนื่องจากค่าจ้างแรงงานถูกก็แสดงว่าไม่ได้เป็นแรงงานขั้นฝีมือ ซึ่งเดี๋ยวนี้งานประเภทที่ทำซ้ำๆ จะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลในที่สุด ไม่แค่เฉพาะโรงงานในสายการผลิตเท่านั้น อุตสาหกรรมด้านการเกษตรก็เริ่มมีการนำเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์อัตโนมัติต่างๆมาใช้ในการทำงาน ไร่ใหญ่หลายๆ แห่งทั่วโลกตอนนี้ใช้คนงานไม่ต้องเป็นร้อยหรือเป็นพันเหมือนอย่างเดิม ใช้แค่จำนวนหลักสิบแต่เป็นแรงงานที่เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ที่เครื่องจักรไม่สามารถทดแทนได้

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Unskilled labor provides a significant part of the overall labor market, performing daily production tasks that do not depend on technical abilities or skills. Menial or repetitive tasks are typical unskilled labor positions. Jobs that can be fully learned in less than 30 days often fall into the unskilled labor category.