Kryptomania przęgląd i PALnet coin.

7개월 전


Przegląd wyzwania i przedstawianych zadań. Trading...amatorskie uprawianie tradingu na wykresach pięciominutowych Steem/BTC.


Witam...

Trochę minęło czasu od ostatniego postu, a to za sprawą budowania strony. Poza małymi zmianami, które postanowiłem zmienić co do swojego konta. Doszły już kolejne działania, nad którymi będę bacznie przysiadał do budowania drugiego wspomnianego konta i to nie wszystkie tematy, które chcę wprowadzić. Możliwości i opcji mamy wiele i wystarczy przetestować, by wiedzieć, czy dana opcja jest dobra.


CoinPot


CoinPot postanowiłem wyczyścić do zera i przelać na giełdę. Obecnie pozostał tylko, jako włącz i zapomnij do wykonywania zadań. Parę tokenów darmowych nie zaszkodzi do budowania portfela.

Trading


Nareszcie mogę przejść do handlowania w mojej ulubionej formie, moje 5 minut. Tu sytuacja jest na tyle ciekawa, że każdego dnia mam swoje pięć minut zarobku i to bez konieczności siedzenia cały dzień wgapiony w monitor. W tej sytuacji monitory chodzą 24h i zastępują TV. Kiedy jestem w pobliżu i widzę, że warto zrobić klika, to robię bez zbędnego spinania się. Rynek kryptowalut jest dynamiczny i zawsze się coś dzieje:)

Steem Engine


Steem Engine jest kilka ciekawych coinów, które warto wziąć pod uwagę. Chociaż jedna ostatnio rozdawana za darmo którą możemy handlować lub potraktować jako byłego bota PALnet, który daje upy. Po zalogowaniu się na stronie Steem Engine lewym górnym rogu jest ikonka, która pozwala nam odebrać darmowe tokeny.(Edited) Można handlować samym tokenem, klikając w kłódkę, która nam się otworzy i zasili PAL POWER moc upvotowania i jest to dobre w przypadku, jeśli piszemy posty lub dodajemy tag #palnet. Zamknięta kłódka oznacza upvote za daną ilość tokenów. Koniecznie trzeba umieścić tag, #palcoin #palnet aby post ukazał się na stronie https://www.palnet.io/ i zobaczymy posty w zarobkach PAL tokenach.

Steem Engine jest jednym z najlepszych projektów na Steem, a niektórzy wiedzą, że projekty należące pod banderą Aggroed są solidne takie jak np.Steem Monsters.

Steem Engine>>> https://steem-engine.com

Post >>> “How To” PALNet.io and PALCoin with Keychain and Steem-Engine.com

Tagi>>>https://www.palnet.io/tags


Binance

Foto:1 Pixabay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.