KONTES MEUPANTOEN DALAM BAHASA ACEH #12 | Pengumuman Kontes 11

2년 전

cover.jpg

Syarat dan Ketentuan Kontes PANTOEN edisi 12

  • Resteem post nyo (tujuan jih untuk promosi kontes nyo ke mandum rakan - rakan steemit)
  • Peugot saboh panton dalam bahasa aceh beuna kata - kata "MAK MEUGANG" lam panton nyan (paleng kureng saboh bait).
  • Pantoen yang kaleuh neupegot ne post bak komentar post nyo.
  • Pantoen harus karya dro dan hanjet jiplak bak buku atau internet (belum pernah dipublikasi)
  • Pantoen hana payah panyang yang penteng bermakna
  • Wate jih 3 uro mulai postingan nyo kamo terbitkan.

Hadiah

  • 3 boh panton terpilih akan merempok hadiah dari kamo.
  • Hadiah jih berupa vote 100 % dari setiap sponsor (sekitar 0.50 - 1.00 SBD / menurot harga VEST)

Sponsor

3 PANTOEN TERPILIH BAK KONTES KE-11


Seulamat kepada @ahadipj, @mudrany67 dan @hasanuddin 3 pantoen terpilih merempok vote 100 % dari para sponsor. Dan kepada pantoen yang hana terpilih mendapatkan 20 - 60 % vote .

Kamo mengucapkan Terimong Genaseh yang that lambong kepada rakan rakan man mandum yang ka berpartisipasi bak acara nyo

Jak Sama Sama talestarikan budaya Aceh

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Mak Meugang

Assamualaikum lon peu phoen kalam
Keu mandum rakan tuha ngen muda
Lon Peu ek saleum keu mandum rakan
Deungoen ucapan bandum sejahtra

Boh rambot meukarang - karang
Oen bawang meu banja - banja
Limoeng uroe teuk katoe mak meugang
Sambot ramadan beuleun puasa

Bak tanggai nam blah jatoh mak meugang
Ingat hai rakan bek sagai lupa
Ureung puwoe sie meu karang - karang
Seunang hana ban han ek soe sangka

Tawoe urumoeh uroe mak meungang
Bek laloe jajan sideh di luwa
Aduen ngen adoe tawoe le rijang
Pajoeh makanan, pajoeh peu nyang na

Keu bandun rakan nyang mantoeng lajang
Bagah ta riwang keudeh bak poma
Ta woe u gampong uroeng mak meugang
Ingat hai rakan keu jasa poma

Aneuk tuloe toet di cong bak lawah
Di aneuk tiwah di sama - sama
Meu mada oeh neo haba lon surah
Nye na salah peu meuah sigra

Uroe Makmeugang

Assalamualaikom kawom sinaroe
Sibareh rampo keunoe ulon ba
Keu bhah makmeugang panton kali nyoe
Pakriban bago simak syedara

Dalam blah raya cicem pala poe
Eumpeut dipuwoe darut yang raya
Uroe makmeugang wahe rakan droe
Nyan saboh uroe cukop meuharga

Uroe yang penteng di aceh sinoe
Wate meusahoe deungon keluarga
Ureung geubloe si meukilo-kilo
Uroe si uroe hanjeut han hana

Sithon geumita pajoh siuroe
Meuh dalam peutoe geuploh ngon sigra
Aneuk yang jioh didalam rantoe
Uroe nyan dumwoe jak saweu poma

Leupah that sayang keubang-bang jipoe
Ka angen tampoe hudep meurana
Nyoe jarak aneuk seudeh han bagoe
Makmeugang poma moe tijoh ie mata

Hana meurasa dak le si lumoe
Meunyoe aneuk droe tan deuh dimata
Teu ingat seudeh sideh lam rantoe
Pakriban bagoe hudep aneukda

Wahe rakan lon ampon ngon adoe
Jak saweu nanggroe makmeugang teuka
Sapat keluarga uroe si uroe
Ka reusam tanyoe Aceh mulia

Bungong keutapang keumang cot uroe
Sibungong panjoe angen peudoda
Panton makmeugang renung hai adoe
Nyoe jioh nanggroe bagah wo gisa

Ahadipj, Banda Aceh, 13 mei 2018

Mak Meugang Karap

Assalamu'alaikum ulon ucapkan
Dum sekalian nibak media
Mak Meugang karap ulon kabarkan
Samboet ramadhan buluen puasa

Rakan babandum yang mantoeng lajang
Bagah neu riwang keunoe tagisa
Woe u gampong uroe Mak Meugang
Poma that sayang bak geu preh gata

Di goep puwoe sie meu karang- karang
Uroe Mak Meugang pajoh dengoen Ma
Pu loem na ayah hudep that seunang
Uroe Mak Meugang sang uroe raya

Pajoh sie teu croeh ngoen kuwah rendang
Kuwah sop tulang geu taguen le Ma
Bagah neu gisa keunoe hai cut bang
Uroe Mak Meugang ngen keluarga

Aduen ngen adoe yang na di rantoe
U gampong neuwoe beu bagah sigra
Adak hana peng meu talo-taloe
Yg tetap neuwoe jak saweu poma

Poma that rindu sinoe di nangroe
Geupreh troh neuwoe boehhate neukda
Hana geu harap barang neu puwoe
Badan meukato troh dikeu mata

Meunan syit ayah sabe teuoeh droe
Tingat aneuk droe teungeh keurija
Ie mata dile ruoeh nibak dhoe
Sabe han tuwoe geu lake doa

Oeh leuh seumbahyang geu lake do'a
Nibak rabbana tiep-tiep kutika
Beutroh ban hajat do'a geu pinta
Mak Meugang Puasa beu sajan gata

BEK PEUGADOH TRADISI MAK MEUGANG

Salam alaikum rakan sinaroe
Pu haba jinoe pat ka digata
Lam puasa nyoe na rencana woe
Gisa u nanggroe ka toe puasa

Uroe mak meugang tinggai lhe uroe
Ka jeut ta peutoe eu ayah bunda
Jak saweu gampong rakan sigoe goe
Lam sithoen sigoe kunjong syedara

Piasan lam nanggroe meu macam-macam
Ta eu bak koran sabei tiep uroe
Pulom oeh katoe uroe mak meugang
Na yang ba parang jak peu pungoe droe

Pulom geutanyoe le that meu utang
Janji mak meugang ta bayeu sigoe
Watee pih katroek peng tan meu sikhan
Ngoen liba parang ta peuseuleusoe

Na cit lon baca haba bak koran
Atra lon simpan bak WA lon nyoe
Na yang ka seudei yoe keu mak meugang
Takoet ji kuran le tim droe keudroe

Yoh masa jameun dilei saboh jan
Bak masa sulthan iskandar muda
Abeh meukumpoel ubena bangsawan
Perintah sulthan adei leumpahna

Keu fakir miskin khanduri raya
Leumoe geumita kibas ngoen kijang
Oeh ban lheuh geusie siap sedia
Geu bagi sigra oeh lheuh geu cangcang

Dum aneuk yatim ngoen inong janda
Geuteumei rasa nyan sie mak meugang
Dum ureung laen yang kaya kaya
Pajoh sie rusa tiep uroe tuhan

Nisam antara, 10 Mei 2018

MAK MEUGANG........


Uroe mak meugang rakan ka sampoe,

ureung lam nanggroe sibok ube na..
tapi that sayang rakan yang na di banda,
dum aneuk nanggroe beulanja hana..
Yum barang di ek rata jeut sagoe,
tan na ji pakoe rakyat seungsara..
Meunyoe na mudah bagah beusampoe,
keudeh u aceh utara jak bantu sigra...rakan yang na....

Buloeh meukoeh disak oen pisang,
Breuh leukat adang, na ciet boh ubi,
Leumang ditoet uroe mak meugang,
Ngoen tape saja diboeh ngoen ragi..

Seudeh hana ban, nasib lam rantoe
Han troh ulon woe, u gampong teumpat
Janji saboh jan, deungon poma droe
Akan ulon woe, u gampong siat

Beuleun ramadhan, meuheut ulon woe
Hana troh sampoe, rasa seudeh that
Raseuki dagang, hana meuasoe
Yang na chit rugoe, meulipat-lipat

@goodhaikal

MAKMEUGANG PUASA


assalaamu'alaikum, rakan sinaroe..
aduen ngen adoe, sigoe lon sapa..
nyoe pat pantoen, bak leuhoe uroe..
aci neupeutoe, neutulong baca..

buleun puasa, tinggai ta bileung uroe..
hajat meu sampoe, ka makmeugang tiba..
macam peukateun, meumacam bagoe..
di adoe, yg dara-dara muat status, peugah jombloe droe..
yak na soe peutoe, kamoe yg muda..
han peu laen, kana soe yg bloe..
bajee bak toko, oh watee nak uroe raya..

dikamoe yg muda, pikiran meu awoe..
peng bak jaroe, tan meupat mita..
keu minyeuk honda, ngen traktir adoe..
peulom ngen bloe, taboh pulsa..

di ummi yang tuha, gabuk meukeudroe..
teupoeng geu jak bloe, dengan mentega..
peugoet kueh, hana pre uroe..
peumulia uroe, oh watee berbuka puasa..

yg baroe nikah, pikiran kachoe..
sie 5 kiloe, pat geumita..
ka meunan adat, didalam nangroe..
hajat ta peuwoe, urumoh sidara..

jie aneuk miet, pih laen bagoe..
peng peusahoe, keubah keu uroe raya..
hajat keunek bloe, budee yg meugoe..
kembot ngen motoe, seureta boneka..

di ulon tuan, pikiran ragoe..
meuh meutaloe, pat lon mita..
hajat lam hatee, neuk pinang adoe..
modal bak jaroe, golom meumuda..

kaseb eh noe, pantoen lon cawoe..
awai ngen dudoe, meuah lon pinta..
kadang narit, na bacut kutoe..
maklum rakan droe, baroe beulaja..

Kutabaroe Mei 11 2018

UROE MAKMEUGANG BEKNA YANG RO IE MATA
"Assalamualaikum ulon ucapkan
Keumandum taulan yang seagama
Ulon peukhusus keurakan rakan
Yang tem paban keu ajaran agama

Bantu meubantu sesama syedara
Harap pahala dari allah semata
Keufakir miskin jitem jok hareuta
Hana peusombong droe kareuna kaya

Alhamdulillah pujo keu tuhan
Uroe makmeugang karap diteuka
Uroe pajoh si mandum sekalian
Saboh kebiasaan yang kameubudaya

Bacut napeusan dari lon tuan
Keu uroe makmeugang yang akan teuka
Keu aneuk yatim fakir miskin bek ta sia siakan
Bek sampe uroe makmeugang di ro i mata

Uroe makmeugang uroe seunang gembira
Hana terkecuali tuha ngeon muda
Aneuk mit cut cut bahagia dirasa
Si leumo rendang bak bunda dipinta

Tapi bek getanyoe tuwoe wahe e rakan
Sebalek keadaannyan geualami le syedara
Aneuk yatim fakir miskin kadang bak uroe nyan
Ken rasa seunang kadang malah ro ie mata

Nyoe keuh getanyoe wahe e rakan
Yang na geubi kelebihan le Allah ta'ala
Tapeurendah hate le Tanyoe mandum rakan
Taikhlaskan uang untuk tulong syedara

Nyokeuh sagai yang ingin long peusampo
Untuk geutanyoe bandum semua
Kesimpulan harapan dari haba long peusampo
Makmeugang kalinyo bekna le yang ro ie mata

Trimoeng geunaseh Ulon ucapkan
Keumandum rakan yang kalheuh neubaca
Patna kesalahan neupeumeuah wahe rakan
lon tuan akhiri wassalam untuk semua

MAK MEUGANG LAM RANTOE

Nyoe ka troek masa han pu ta seutoet
Uroe buleun goet pasti lon gisa
Lon woe ugampong rakan lon seutoet
Saban ta samboet buleun puasa

Tapi kalinyoe sang hana cara
Oeh lheuh ta mita sinoe nanggroe gop
Meu sie mak meugang han pat tamita
Lon di Malaya keurija bak gop

Dengoen brat hatee walau teupaksa
Buleun puasa lon tuan koet-koet
Walau ulon duek lon roe ie mata
Ka keumong muka kiban ta peugoet

Uroe mak meugang garang leupah na
Ngoen keluarga pajoeh bu seu op
Pakoh sie leumoe atau sie rusa
Cukop meurasa sampe geu reu op

Yang ladom geucroeh geuboh ngoen sira
Pajoh ngoe camca meu saloeb-saloeb
Bak pajoh kuah teubiet ie mata
Lon eu abuwa ie dom meu trop-trop

Cukop that indah wahee syedara
Ngoen keluarga lon eu di gop-gop
Yang baroe kawen susah that rasa
Beh peng meujuta lagee di gop-gop

Nyoe pih karap troek buleun puasa
Ka teunte saja raya that rahmat
Adak mak meugang hana meurasa
Asai puasa penteng seulamat

Teurimong geunaseh.

Tawoe u rumoeh, uroe makmeugang
Bak aduen badan, pajoeh pue yang na
Sekedar mudah, raseuki bri Tuhan
Uroe makmeugang, tanyoe bersama...


Meumada ohnoe, lon bri khabaran
Anggota grup nyo beusehat ban mandum
Dengan ucapan, sah lan wa sahlam
Marhaban , Ya Ramadhan.

teurimeong geunase rakan lon

@Isu717

PUBUET RUKON YANG KE PEUET

Alhamdulilllah tapujoe tuhan yang peujeut alam langet ngon donya, dua uroe treuk katrok ramazan jak hai rakan pubuet Puasa dalam alqur an kalheuh geupeugah yang riza Allah pubuet lee gata.

Meunyo geutanyoe umat islam bagah hai rakan amai tamita, udep lam donya sit hana kekai beulee amalan keu beukai taba, meunyo geutanyoe hana amalan teuntee hai rakan asoe nuraka.

Buleuen ramazan dalam seujarah kalheuh geupeugah leubeh lagoina, sibeurrangkasoe jiteem puasa asoe suruga 'oh akhe teuma.
Jaroe ulon beut lon lakee meu'ah kadang na leupah tuto ngon kata

Tatot uteun tutong rangkileh panton ka abeh
malam ka jula.

Bah ku hambo panton bacut

Meugantoe uroe di teuka malam gadoeh tenggelam cahaya surya
Teuma meutuka cahya buleun trang sajan ngen bintang meu ble2 cahya

Dua uroe teuk katroeh mak meugang nyan kuweh leumang pue ka sedia teuma bek tue leupek ngen bengkang Tape ngen timphan menu utama

MAKMEUGAN JIOH NGEN POMA

mangat that tajak unangro seubrang
Ngon kapai terbang rot awan jiba.

Ladom rot laot kuala jeumerang
Rela getingai kan gampong ngon kuta

Oh ban trok keudeh seudeh kon wayang
Pulom makmeugang kadikeu mata

Hawa neuk pajoh nyan kuwah asam
Hawa masakan yg poma peuna.

Di lee imata wate lon Bayang
Meuyo makmeugan lon di lua

Ilon hna lon mupanton tapi neubaca cerita lon masalah Mak meugang, tapi bek ntanyong kejadian nyo bak so terjadi, itubit imata lon

Wajeb baca sige sapo
😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Weuh loong

Kisah Uroe Mak Meugang..
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Sidroe aneuk miet umu 6 thon di tanyong bak mak..

Mak...na jadeh uro mak meugang singoh..?

Geu su'ot mak..jadeh neuk..pakon ka tanyong lage nyan neuk..?

Hana mak..lon kalon droneh mak hana semangat sagai..biasa jih urojeh wate na ayah..ka neujak peusapat kaye maguen.ka neujak ade campli kleng ngon taguen sie mak meugang...

Pakon mak...peu droneh sedih karna hana le ayah...?

Kon neuk...

Pakon cit mak..

Mak ka geu iem droe..hna geu teu'oh bi jawaban..

Ka keuh oh singoh bengoh..paih uroe mak meugang...

Di tanyong lom bak mak...

Mak..hana neujak u peukan.neujak blou sie mak meugang...??

Mak jak hai neuk.....

Neujak aju mak..teulat that neujak entek ka tinggai tuleng...lon asou neu bloe mak beuh...?

Jeut neuk..geu seu'ot sira geusampoh ie mata.....

Geubedoh mak...

Geu pinggang ija.geucok ija sawak geutoep ulee.geujak aju U gelanggang.

Sira geujak..ie mata brep brop brep brop.

Lam hate geuh.geu khen.....

Ya allah..lon jak nyoe.demi bek weuh hate aneuk lon ya allah..padahai meu sineuk hna peng...ho ulon jak ya allah..peu mantong na ureng yg murah hate lam donya nyoe ya allah...

Jadi kakeuh...troh keudeh lam pasai.

Geukalon.rame that ureng jak blou sie mak meugang.

Na yang blou 2 kilo..na yang bloe 5 kilo.
Na yang blou si blah pha..subhanallah.

Kakeuh...mak aneuk miet nyan
Ka tahe geuh..hana ngon blou sie..

Kebetulan...na sidrou ureng meukat sie lam kawan nyan..

Geu peurati ateuh mak aneuk mit nyan..

Kakeuh.geu tanyong teuk bak mak aneuk mit nyan.

Piyoeh macek.peu neujak blou sie euh.?
Padum kilo lon bi macek.?

Geu seu'ot mak anek mit nyan...

Hana hai nyak...lon kalon2 sagai.hana peng ngon blou...!

Penasaran aneuk muda yg meukat sie.

Di tanyong lom...

Suami droneh ho geujak macek..??

Suami lon hana le hai nyak..ka geuwou bak tuhan.wate umu sinyak lon umu 2 thon..

Di tanyong lom buet aneuk muda nyan..

Teuma belanja hari2 sou kira macek.??

Hana sou kira hai nyak....

Kadang lon jak tueng upah proh pineng.
Merempok si urou 15 ribe.ka sep keu belanja sinyak di rumoh..

Tengoh geu cerita..ka geutarek ijak sawak geu sampoh ie mata...masyaallah

Lam hate aneuk muda nyan..Ya allah...dumnou ka makmu nangroe.mantong na anek2 yatim dn fakir miskin yg roe ie mata bak uroe mak meugang...maha kaya droneh ya allah...

Weuh that hate anek muda nyan..mungken tingat keu nasib droe..

Kakeuh..khen teuk anek muda nyan..

Kon meunan macek...

Nyopot engkot sie saboh tumpok lon meu seudekah keudroneh...sira di cok plastik.di pasou aju saboh tumpok.di peujarou aju bak macek nyan...

Macek nyan..meu tamah lom geu kliek.

Ya allah..di saat lon dalam kesusahan lage nyoe..rupajih na hamba droneh yg murah hate.yg tem bantu ringan kan kesusahan lon..

Teurimong geunaseh hai nyak.ka ta tem bantu..breb brop brep brop aju ie mata geuh hana pat peu then..

Seu ot anek muda nyan.

Goet macek.sama2...

Kakeuh oh lheh nyan..geulake izin.

Tengoh geu tubiet lam pajak...

Ka geu hey le ureng meukat lom.

Macek..neu doeng ile siat.

Di ureng meukat nyan.ka geucok plastik.ka geu pasou aju bawang merah bawang puteh camli sira...ka geujok aju keu macek nyan...

Lheh geu khen trimakasih.geu beudoh geujak wou aju..

Ka keuh singkat cerita.troh urumoh.

Di tanyong le aneuk geuh..

Ban troh neuwou mak..?

Nyoe neuk..

Neuk...kacok siat ayan/ember.ngat ta pasou engkot sie..

Jeut mak..

Pane peng mak neublo sie kop le..??

Ata gop meusedekah hai nyak..

Ka keuh.lheh geu taguen kuwah.

Tengoh geupajoh bu.khen aneuk geuh.

Pane ureng mak yg meu seudekah sie keu tanyoe.kop got akai geuh.?

That seunang hate lon mak.

Biarpun hana le ayah.meu teumeng pajoh sie mak meugang..

Moga beu mudah raseuki ureng yg tem bantu tanyoe yg gasien..

Nyoe neuk...amin yarabbal'alamin.
FB_IMG_1526317126426.jpg

Kuala idi pante meulehop lam sithon sigo kapai melengkop.kalheuh tabi bek lee tapeurhop jitupu le gop male lagoina

UROE MAKMEUGANG


Watee Long ingat soal makmeugang
jilee meutijoh si ar mata
poma sidroe sideh digampong ulon peutinggai
long keuneuk jak riwang gahlom sep beulanja

di gop lain dipuwoe si meukarang-karang
uroe mak meugang pajoh sikeluarga
peulom na ayah hudep that seunang
uroe makmeugang sang lagee uroe raya

pajoh sie teujroh ngon kuah reundang
kuah sop tulang geumasak le poma
di long lam rantoe hudep meu lang-lang
seakan akan tanna saboh na

keupeu gop pakat pajoh hidangan
meunyoe lon tuan han sapat ngon poma
yang na tersiksa baten didalam
lon kalon makanan kadeuh keluarga

peu lom di ayah katrep ka geuriwang
geuwoe bak tuhan han le geu gisa
geutinggai ulon sidroe berjuang
lam kehidupan seudeh teurasa

bukon pajoh si yang long harapkan
tapi ya tuhan toe ngon keluarga
jak peuleuh rindu katrep long peundam
jak bak kuburan ayah tercinta

pakoen yang allah nasib lon malang
uroe makmeugang han sapat ngon ma
meunyoe di ulon na kseusalahan
ampon ya tuhan bek le neusiksa

han ek long theun han coe pikiran
ancoe sang badan leukang meunan lon rasa
hantroh bak hajat ngon keu inginan
uroe mak meugang meureumpok deungon ma

Malaya 11 Mei 2018

·

Bek neu copy paste panton gop tgk.

·
·

lheuh ku meulhoe ji peugah ji preh”
ku takot ji peh lon ngon nuga”
ku kalon sigam nyan hantom bereh”
rupajih bijeh dari beulanda”