101 KA MGA SULAT NGA GI-SNOBAN NI PRESIDENTE DUTERTE #5 Solusyon

3년 전


Photo Source: Fil-Am Voice

Sukad ko mitungtong sa edad diin nakabaton kog igong panabot sa akong palibot ug sa akong katilingban, insurkesyon ug pag-asdang sa mga “rebelde” (sa inyo pang pinulongan) na ang akong namathang problema sa “gobyerno”. Sa akong yanong hunahuna, gapangutana ko “Ngano mang dili mahurot-hurot kining mga kagubot nga daw ginadala sa mga lain-laing aktibidad ug mga pagpanghasi sa mga rebelde sa mga dagkong plantasyon, mga minahan ug pagpang-ambush niini sa pwersa sa gobyerno? Nga bahalag pila pa ka ALL OUT WAR ang ipahigayon ug ipalunsad sa gobyerno wala pa may higayon nga gibaniog sa tibuok nasod nga 100% nang napalong ang pagrebelde sa pipila sa atong mga kaigsonan nga nanimuyo ubos sa bandila sa Pilipinas. Sa kadaghang maayong mga hunahuna (sauna, ambot lang kaha karon) sa politika ug sa gobyerno, nganong hangtod karon morag dakong tanghaga kini. Nga ang mga pangutana sa mga exam sa nanagtapos sa ilang abogasya, Ph.D sa Economics sa Harvard, Oxford ug sa asa panang mga dagkong unibersidad sa kalibotan, nahimo na nuong pangutana sa mga exam sa elementarya tungod sa kalisod. Tungod ba jod kaha sa kalisod? Dili ko motuo. Matuki ta kining maong butang sa usa lamang ka pangutana (pananglitan, ang panagbisog sa mga komunista sa Pilipinas) Unsa may ginapangayo sa mga komunista sa nasod?

Bag-o ta moluhod sa pagpanghulga sa gobyerno ngadto sa mga progresibong grupo sa nasod ug motuo sa pagtuis sa kamatuoran nga gipagawas sa mga mainstream media, ato sang hunahunaon og ayo ang mga demands sa mga komunistang grupo. Ug ang ilang demands, makita sa gapadayong peace process sa NDFP ug sa gobyernong Pilipinas. Ug kini mao ang mga sumusunod: makamasang mga polisiya hilabi na sa hisgotanan sa yuta, trabaho, negosyo, ug international affairs.

So kon buot tan-awon, tumong lamang sa komunistang grupo nga hatagan og igong tsansa ang katawhan nga makatagamtam sa asesnso sa ekonomiya sa nasod sa niaging mga katuigan ug sa umaabot nga panahon. Ug ang gipangayo lamang nila mao ang pagpatuman og mga polisiya para sa mga pobre. Kon kana man gani ang gusto sa komunistang grupo ug alang man sad diay ni sa kabag-ohan ug pagpalambo sa kahimtang sa mga pobre sa nasod, nganong lisod man matapos ang maong peace process batok sa CPP-NDFP-NPA? Pila na ba ka deklarasyon ang gipirmahan sa mga presidente sa Pilipinas para dili mahuman ning maong negosasyon? Ug ang kinaimportanteng pangutana, kon ang sugyot sa NDFP para man diay sa mga naglisod ug naa sa sidsid sa kalitingban, nganong dili mani suportaan sa mga nanglabayng administrasyon. Dili ba sila ganahan makatabang ug makaserbisyo sa mga pobre? Kon dili sila ganahan, kinsa nga mga tawog organisasyon ang ilang ginapalipdan nga sa ilang panan-aw makaapekto kanila kon mahatag ang mga maka-masang demands sa komunistang grupo?

Dili man diay ganahan ang gobyerno nga mahimong rebelde ang iyang katawhan, nganong mobuhat man og lakang nga makapasuko ug makapaulit sa mga pobre? Gusto naman diay nga mosurrender sa armadong pakipag-asdang ang mga NPA, nganong dili man taposon ang peace process? Sa simpleng pagpangutana: nganong lisod mapatuman ang usa ka progresibong polisiya alang sa kaayohan sa mga pobreng katawhan ug para sa kalamboan sa tibuok mamumuo sa Pilipinas? Kamo nay bahalay tubag.

TOTAL CROWDFUND AMOUNT: 6.343 SBD
Thanks to the TOP CROWDFUND Supporters. Please follow them and drop some upvotes to:
@asbonclz
@ruel.cedeno
@st3llar
@saiyanide
@beany-inhinyero
@shangpb

The "101 Sulat nga Gi-snoban ni Presidente Duterte" is a crowdfunding project of @gilnambatac. All of the funds that will be collected from all these 101 letters will be utilized in self-publishing these letters in a book form, hopefully to be send to Malacanang and other significant national leaders to read. This is a personal effort for our humble voices be heard. @gilnambatac welcomes your letters to be included in this project. Thank you for the support.

If you have questions or collaborative work, please contact @gilnambatac at Steemit Chat.

DID YOU MISSED A LETTER?

Ikaupat nga Sulat: Sa Mailad Lang
Ikatulong Sulat: Viva Senador Mocha! Viva!
Ikaduhang Sulat: "Damgo Ngadto sa Reyalidad"
Unang Sulat: "Trust Issues"


FOLLOW | UPVOTE | RESTEEM
About GIL
@gilnambatac


MORE POSTS BY @gilnambatac
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT