Witajcie przyjaciele z Steemit

2년 전

Żaba trawna - jeden z gatunków płazów. Należy do tzw żab brunatnych. Jej ciało ma długość od 7 do 10 cm. Jest ono wydłużone. Żaba trawna ma szeroki pysk. W marcu podczas okresu godowego do wody składa skrzek, po czym wędruje do lasów lub na wilgotne pola. Podczas snu zimowego, żaby te zagrzebują się w mule na dnie zbiorników wodnych. Są pierwszymi żabami które budzą się ze snu zimowego.))))

Żaba - nazwa zwyczajowa rodziny płazów bobowatych Ranidae, ale także gatunki z innych rodzin, a często nawet przedstawiciele żab. W Polsce nadano nazwę między innymi następującym gatunkom: Żaba pospolita, żaba, mewa żaba, żaba zwinka i żaba moczarowa, powodując bliskoznaczność nazwy i rodzaju żaby Rana. Nazwa ta jest jednak czasami stosowana również do przedstawicieli innych typów (np. Clawed Frog). Wszystkie gatunki tej rodziny w Polsce są gatunkami chronionymi.

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 4.32% upvote from us for your 1005 Partiko Points! Together, let's change the world!

This post has received a 9.14% upvote from @swiftcash, thanks to @msg768 🤑