Leon Barszczewski - polski podróżnik, etnograf, archeolog i geolog (notka biograficzna w 170 rocznicę urodzin)

2년 전

Barszczewski Leon.jpg


170 lat temu, 20 lutego 1849 roku urodził się Leon Barszczewski, polski podróżnik, odkrywca, etnograf, topograf, archeolog, geolog, przyrodnik i glacjolog. Badacz Azji Środkowej, między innymi Turkmenistanu, Uzbekistanu, Afganistanu i Pamiru.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny z Podlasia, która przeniosła się na Naddnieprze, a następnie w okolice Kijowa. W 1866 roku rozpoczął naukę w Wojskowej Szkole Konstantynowskiej, a po jej ukończeniu w Junkierskiej Szkole Piechoty w Odessie. Został skreślony z listy studentów za obronę dobrego imienia Polaków walczących w powstaniu i przeniesiony na służbę w guberni chersońskiej, gdzie następnie rozwijał swoje zainteresowania, między innymi w dziedzinie języków obcych i fotografii.

W 1876 roku zgłosił się na ochotnika na misję wojskowo-administracyjną w świeżo anektowanym przez Rosję Turkmenistanie, gdzie służył jako topograf. Mieszkał i pracował w Uzbekistanie, gdzie w ramach służby badał okoliczne tereny w celu wytyczenia nowych szlaków komunikacyjnych w kierunku Chin i Afganistanu. Brał udział w rosyjskich wyprawach badawczych, a także w pracach archeologicznych w Afrasiab, w trakcie których zgromadził kolekcję starożytnych znalezisk; w późniejszym czasie częściowo odsprzedanych Francuzom, a częściowo przekazanych miastu Samarkandzie. Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczył na uruchomienie kopalni węgla w pobliżu Samarkandy. Był członkiem Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego w Petersburgu oraz Rosyjskiego Towarzystwa Aklimatyzacji Geograficznej i Botanicznej w Moskwie.

Fascynował się fotografią; był autorem wielu znakomitych zdjęć przedstawiających życie i kulturę badanych obszarów, w tym tereny rzek Zarafszan, Fan, Iskander i Jagnob. Jego prace zdobywały liczne nagrody na krajowych i zagranicznych wystawach, na przykład w 1895 roku w Paryżu, i w 1901 w Warszawie; po dziś dzień jego zdjęcia pojawiają się w niektórych polskich muzeach i instytucjach kulturowych, jak na przykład w Opolu w 2010 roku, czy w Warszawie w 2010 roku. Zasłynął unikatową w skali międzynarodowej kolekcją zdjęć z życia historycznej Buchary, Samarkandy, koczowników Pamiru i tybetańskich chanatów.

Po powrocie do Polski, od 1897 roku, dowodził pułkiem piechoty w Siedlcach; w latach 1904-1905 brał udział w wojnie z Japonią, po zakończeniu której przeszedł na wojskową emeryturę. W 1910 roku, po oskarżeniach o sprzeniewierzenie wojskowych pieniędzy popełnił honorowe samobójstwo w jednym z hoteli w Częstochowie. Pod koniec XX wieku jego ciało zostało ekshumowane, a następnie pochowane na warszawskich Powązkach.

Opracowanie:
@cezarys

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

!tipuvote 0.2 hide

Congratulations @cezarys! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!