[PL/ENG] Jak wprowadzić minimalizm do swojego życia?/How to introduce minimalism into life?

2년 전

IMG_20181118_190837.jpgCześć! Dzisiaj będę chciała powiedzieć o tym jak wprowadzić minimalizm do swojego życia. Już mówiłam co to minimalizm na moim profilu, ale nie mówiłam jak go wprowadzać. Jest mnóstwo sposobów, ale ja wam powiem te, które ja sama stosowałam.
• mniej telefonu - mniej telefonu, mniej internetu, więcej czasu dla rodziny. Myślę, że warto zrobić ten krok, pomoże wam to wreszcie zauważyć, że życie bez telefonu to piękne życie, a rodzina to najważniejsze co mamy.
• oczyszczanie mieszkania/domu/pokoju - pozwoli wam to uzyskać więcej miejsca, a wasz pokój będzie czystszy i bardziej przejrzysty
• minimalizm w portfelu - nie chodzi mi o to, aby mieć coraz mniej pieniędzy, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, aby nie wydawać za dużo. Wiele rzeczy kupujemy, ale są nam nie potrzebne, dlatego walają nam się po mieszkaniu, a my musimy je zbierać, czyścić i odnawiać, chociaż nie są nam w ogóle potrzebne.
• spędzaj mniej czasu na nauce, a więcej na tym co kochasz - nie chodzi tu o to, aby nie uczyć się w ogóle, chodzi tutaj o to, aby się uczyć efektywnie, a resztę czasu przeznaczyć na przykład na hobby
Myślę, że moje rady się wam przydadzą.
Zapraszam również do wszelkiej aktywności na moim profilu.
Cześć!

Hey! Today I will want to talk about how to introduce minimalism into your life. I've already said what minimalism is on my profile, but I did not say how to introduce it. There are many ways, but I will tell you the ones I used myself.
• less phone - less phone, less internet, more time for the family. I think it is worth taking this step, it will help you finally notice that life without a phone is a beautiful life, and the family is the most important thing we have.
• cleaning the flat / house / room - it will allow you to get more space, and your room will be cleaner and cleaner
• minimalism in the portfolio - I do not mean to have less and less money, just the opposite. The point is not to spend too much. We buy many things, but we do not need them, that's why we are losing our way around the apartment, and we have to collect, clean and renew them, although we do not need them at all.
• spend less time on learning, and more on what you love - it's not about not learning at all, it's about learning to be effective, and the rest of the time devoting, for example, to a hobby
I think my advice will be useful to you.
I also invite you to any activity on my profile.
Bye!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT