Jakie dałbyś rady swojemu dziecku kiedy będzie już dorosłe?

7개월 전

Czy masz jakieś rady dla Twojego dziecka kiedy będzie dorosłe? Jestem mamą, wiec wiadomo, że chcę jak najlepiej dla swojej córki. Byłoby cudownie dać jej kilka rad w przyszłości ..

***

Rób to co czujesz. Jeśli ktoś mówi Ci, że powinnaś zostać stomatologiem i zrobisz to, będziesz nie szczęśliwa. Być może nie od razu, ale po jakimś czasie. Będziesz nieszczęśliwa z powodu Twojej pracy i wkrótce praca będzie dla Ciebie karą. Własne wybory są bardzo ważne w życiu. Jasne, zawsze można słuchac rad innych, ale pamiętaj, że to są Twoje wybory. To Twoje życie. Rób to co kochasz.
Nie patrz wstecz, patrz przed siebie. Jeśli coś nie idzie po Twojej myśli, nie poddawaj się. Nie rezygnuj. Idź na przód. Żyj teraźniejszością, a nie przeszłością.
A co z marzeniami? Ludzie mają marzenia i podąrzają za nimi. Marzenia są po to, by je spełniać, a nie po to, żeby były. Każdy ma marzenia. Gdy osiagniesz swój cel, będziesz szczęśliwsza. Wtedy też, życie wydaje się być prostsze i lepsze.
Bądź uprzejma. To nic nie kosztuje. Pomagaj innym, a inni pomogą Ci w najmniej spodziewanym momencie Twojego życia. Pamiętaj, karma wraca. Zawsze.
Rozwaga jest kluczem wszystkiego. Bądź rozważna, gdy podejmujesz decyzje. Nie popełniaj żadnych pochopnych decyzji, możesz tego żalowac w przyszłości. Oczywiście, nie zawsze spontaniczne decyzje są złe, czasami szalone decyzje bywają tymi najlepszymi.
Pewnie nie uwierzysz, ale rodzice kochają Cię z całego serca. Zrozumiesz to dopiero, kiedy będziesz miała swoje dzieci.

51112707_234200537455496_3161986585814106112_n.jpg

Do I have some fancy advice to my child when she becomes an adult? I’m a mum so I just want the best for her. It would be great if I gave the most important piece of advice to her.

          *  
Do what you feel. If someone tells you that you should be a dentist and you will do it, you will be unhappy. Perhaps not at first, but sooner or later, you will become unhappy and your work will be your punishment. It’s important to make own choices in your life. Of course, you can listen to some sort of advices, but it’s your choice. Because it’s your life. Do what you like and love.
Secondly, just don’t look backwards, look forwards. If something goes wrong, don’t give up. Just don’t dwell on it. Go ahead. Live now, not past.
What about dreams? People should have dreams and follow them. Dreams are to be fulfilled, not to be. Each of us has dreams. When somebody achieves their goals, they are happier. Then, life seems to be better and more clear
Simply be kind. It’s doesn’t take money or time. Be kind or ignore people - it’s only your choice. Help others and others will help you in unexpected moments. Please remember that karma comes back. Always.
Mindfulness is key to everything. Be mindful of your decisions and actions. Don’t make a spontaneous decision because you can regret iyof this in the future. Of course, not each of impulsive decisions are wrong, sometimes crazy situations are fine. Important is keeping the common sense.
Probably you won’t believe me but your parents love you with their entire hearts. You will understand this when you have children on your own.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post is supported by $0.92 @tipU upvote funded by @nieidealna.mama :)
@tipU voting service: get instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

Congratulations @napotem! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!