Witajcie przyjaciele z Steemit

2년 전

moje serce jest tak puste bez ciebie bez twojej bliskości twojego ciepła twego spojrzenia twoich czułych gestów tak pragnąłem być zawsze przy tobie czuć ciepło twoich dłoni zapach twego ciała smak twoich ust gdy odeszłaś wszystko straciło sens słońce już nie świeci tak jasno jak świeciło wtedy dla nas trawa już nie jest tak zielona nawet iście swoja droga straciło sens bo bez ciebie nie mam już mnie trudno żyć bez ukochanej osoby przy sobie to ona wypełniała twoje sny to ona była w twoim życiu to ona mówiła że cię kocha a teraz nie mam jej nie ma nas.))))))))

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 5.50% upvote from us for your 1142 Partiko Points! Together, let's change the world!

Congratulations @pan.mily! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!