Kryptomania CoinPot cz.4

8개월 전


Przegląd wyzwania i przedstawianych zadań. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników systemem CoinPot wraz z mikro inwestycjami.

Stan obecny


Stan obecnie prawie się nie zmienił poza małym dodatkiem +0.00000368 (BTC), które pojawia się codziennie z kraników i własnego kliknięcia 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Większa część to wpadające małe kwoty na bieżąco od aktywności poleconych, które wpadają kilkanaście razy dziennie w ciągu 24h w zależności od aktywności.


W tabelce pojawiło się (LTC) i (DOGE). Biorąc pod uwagę wzrost tokenów CoinPot, mam zamiar przy ustalonej liczbie zamieniać wyłącznie na kryptowalutę (DOGE).


Ostatnie rezultaty to 0.00094937 (BTC) i CoinPot tokenów 2319. Obecnie całe zadanie skupia się tylko i wyłącznie na pierwszym celu ustalonej ilości (BTC).

Całkowita zamiana CoinPot token 75000 tys

Nazwa:Stan+/-Cel
BTC0.00095306+0.000003680.10000000
LTC---
DOGE---

Nazwa:Zadania+/-Stan obecnyCel
CP/Challenges5/10+ 2890407210000CP/CoinPot Token

Co to jest Challenges?


Opis CoinPot+Darmowe kraniki

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

The Most Popular Traffic Exchange


Foto:1 Pixabay


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You have been upvoted by all four members of the @steemexplorers team. Steemexplorers is an initiative to help bring all Steemians information on various services and communities operating all on the STEEM blockchain in a centralized location to save you time and help you grow here on Steemit. It's free, it's easy, and there's a whole lot of information here that you can put to good use. Please come by our discord channel to learn more and feel free to ask as many questions as you'd like. We're here to help! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq