Kryptomania CoinPot cz.5

8개월 전


Przegląd wyzwania i przedstawianych zadań. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników systemem CoinPot wraz z mikro inwestycjami.

Stan obecny


Sytuacja na rynku nie jest dzisiaj ciekawa, więc postanowiłem konwertować z kryptowaluty (BTC) na (LTC).
Pozostało tylko czekać na lepsze wzrosty. Jedyne pocieszające jest, że darmowa kryptowaluta CoinPot wynagrodzi straty na 7tys CoinPot tokenów. Niezależnie jaki kurs trzeba robić swoje. Pocieszające również jest, że dojdą kolejne mikro wpłaty do ustalonego zadania. W końcu ma to być małe stałe źródełko dopływu:)


„W tabelce pojawiło się (LTC) i (DOGE). Biorąc pod uwagę wzrost tokenów CoinPot, mam zamiar przy ustalonej liczbie zamieniać wyłącznie na kryptowalutę (DOGE)”.

Ostatnie rezultaty to 0.00095306 (BTC) i CoinPot tokenów 4072. Obecnie całe zadanie skupia się tylko i wyłącznie na pierwszym celu ustalonej ilości (BTC).

Całkowita zamiana CoinPot token 75000 tys

Nazwa:Stan+/-Cel
BTC0.00000172+0.000001720.10000000
LTC0.08072233+0.00007466-
DOGE---

Nazwa:Zadania+/-Stan obecnyCel
CP/Challenges3/10+ 672474410000CP/CoinPot Token

Co to jest Challenges?


Opis CoinPot+Darmowe kraniki

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

The Most Popular Traffic Exchange


Foto:1 Pixabay


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.