#SQL - odpowiedzi do lekcji 1

10개월 전

W dzisiejszy poranek @napotem serwuje odpowiedzi do zapytań z wczorajszego wpisu. Schemat bazy danych również znajdziecie we wczorajszym wpisie. Zapraszam!

***

SELECT jedna tabela bez filtracji

--select ProductName, UnitPrice from Products;
--select ContactName, Address, City, PostalCode from Customers;
--select OrderID, OrderDate, RequiredDate, ShippedDate from Orders;
--select HomePage, * from Suppliers;

DISTINCT

--select * from EmployeeTerritories;
--select distinct EmployeeID from EmployeeTerritories;
--select distinct FirstName from Employees;
--select distinct City from Customers;
--select distinct ShipName, ShipCity from Orders;

AS

--select RegionID as nrid, RegionDescription as rd from Region;

ORDER BY

--select ProductName, UnitPrice from Products order by UnitPrice desc;
--select CompanyName from Customers;
--select EmployeeID, Region from Employees order by EmployeeID desc;
--select HireDate from Employees order by HireDate desc;
--select ProductID, UnitPrice, UnitsInStock from Products order by UnitsInStock, UnitPrice desc;

Obliczenia

--select ProductName, UnitPriceUnitsInStock from Products;
--select UnitsInStock-UnitsOnOrder as nie from Products order by nie asc;
--select ProductName, (UnitsInStock-UnitsOnOrder)
UnitPrice from Products;
--select from Products;

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.