#SQL - odpowiedzi do lekcji 2

9개월 전

Dzisiaj przedstawię Wam odpowiedzi do zapytań z wcześniejszego wpisu. Wszystkie zadania wykonywane są na bazie Northwnd, która dostępna jest w sieci.

*

Zapytanie SELECT z filtracją danych (klauzula WHERE)

--select UnitPrice, ProductName from Products where UnitsInStock >100;
--select ProductName from Products where Discontinued = 1;
--select EmployeeID from Employees where YEAR(BirthDate) < 1950;
--select LastName, BirthDate from Employees where TitleOfCourtesy not like 'Dr.';

Zapytania z operacjami logicznymi na warunkach (AND, OR, NOT)

--select CompanyName from Suppliers where Fax is not null;
--select CompanyName, Phone from Customers where Country like 'Poland' or Country like 'France';
--select ProductName, UnitPrice from Products where Discontinued=0 and UnitsInStock>UnitsOnOrder;
--select ProductName from Products where not UnitPrice > 20 and not UnitsInStock!=0;

Wybór wartości z przedziału (between... and...)

--select FirstName, LastName from Employees where MONTH(BirthDate) between 5 and 9;
--select OrderID from [Order Details] where Discount between 0.15 and 0.20;

Wybór wartości zawartej w zbiorze (in)

--select BirthDate from Employees where FirstName in('Nancy', 'Andrew', 'Janet');
--select CompanyName, Address from Customers where City in('Berno', 'Graz', 'Warszawa');
--select LastName, City from Employees where Country in('UK');

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Witaj, jestem botem patrolującym #pl-artykuly.
Twój post nie spełnia podstawowej reguły #pl-artykuly dotyczącej długości wpisu.
Wyedytuj go dopisując więcej treści lub usuń tag - dziękujemy!

Więcej o regulaminie możesz przeczytać w podanym linku.