Hasłozgadywanka 131(1)

지난달

131(1).jpg

Hasłozgadywanka.

  • Odgadnij hasło z czerwonych pól obrazka
  • Kategoria hasła: piłka nożna
  • Można wysłać dowolną ilość komentarzy z odpowiedziami, ale w jednym komentarzu(jeśli to możliwe) wysyłajcie proszę tylko jedno hasło
  • W kolejnych postach Hasłozgadywanki będę wpisywał litery w powyższy obrazek do momentu aż ktoś odgadnie hasło
  • Odkryta litera będzie wpisana we wszystkich miejscach w których występuje w haśle
  • Galeria Sławy czyli lista dotychczasowych zwycięzców Hasłozgadywanki:
    1-100: https://steemit.com/polish/@anadello/haslozgadywanki-1-100-podsumowanie
    następne: (101)@ratelmiodozer (102)@bowess (103)@bowess (104)@rozku (105)@grecki-bazar-ewy (106)@bowess (107)@wzp (108)@coincollecto (109)@dorotti (110)@holdyourdream (111)@holdyourdream (112)@holdyourdream (113)@coincollecto (114)@bowess (115)@bowess (116)@holdyourdream (117)@holdyourdream (118)@bowess (119)@dorotti (120)@holdyourdream (121)@bowess (122)@dorotti (123)@wzp (124)@bowess (125)@holdyourdream (126)@holdyourdream (127)@holdyourdream (128)@grecki-bazar-ewy (129)@holdyourdream (130)@holdyourdream
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Jeden do trzech i dwa do jednego.

·


Gratuluję kolejnego odgadniętego hasła!

Congratulations @anadello! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 800 replies. Your next target is to reach 900 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!