"Nie martwcie sie korporacjami - to państwo polskie jest waszym wrogiem"

작년

Z gościnnym referatem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wystąpiła 6. grudnia prof. Deirdre McCloskey autorka Burżuazyjnej Godności. Podkreślając swoje przywiązanie do chrześcijaństwa i liberalizmu(w europejskim sensie) przekonywała ponad 100-osobowe audytorium o etyczności działań motywowanych ekonomicznie. Nawiązując do biblijnej sentencji zrekapitulowała swoje wystąpienie konstatacją iż nie musimy wybierać między Bogiem a mamoną.
Ko-referent Prof. Załuski zwracał uwagę na historyczną niejednoznaczność terminu rozwaga - bedącego motywem przewodnim mowy McCloskey, natomiast prof. Hausner(były wice-premier) z sympatią dla jej perspektywy zwracał jednak uwagę na istnienie cnót które w wolnej grze ekonomicznej nie są nagradzane, za przykład podając kwestię ochrony środowiska.
McCloskey Kraków.jpg
W odpowiedzi na pytania od audytorium McCloskey m.in. przyznała iż jest zwolleniczką myśli Adama Smitha ze szczególnym uwzględnieniem jego pierwszej książki Teoria uczuć moralnych. Nie przystała na zupełne odrzucenie terminu sprawiedliwość społeczna(jak czynił to Hayek) pomimo iż podczas wystąpienia przyznała iż z nim nie sympatyzuje. Podkreśliła też kilkukrotnie że jako chrześcijańska liberałka odrzuca darwinizm społeczny i uznaje pozytywne zobowiązanie do łożenia na rzecz najgorzej usytuowanych. W odpowiedzi na obawy co do makiawelicznej natury graczy rynkowych podkreślała przeważającą rolę owocnej współpracy producentów i konsumetów w rynkowej ekonomii kończąc zdaniem: Stop worrying about corporations - Polish state is your enemy

https://gap.uek.krakow.pl/en/6711-2/

Prof. Uniwerystetu Illinois w Chicago(która nota bene była kiedyś mężczyzną) zdradziła też swoje zainteresowanie polską historią, podzieliła się kurtuazyjnymi słowami odnośnie Auli w której przemawiała. Po seminarium podpisywała egzemplarze swojej książki wydanej po polsku przez Instytut Misesa. Wolontariusze z Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii byli na wykładzie wyposażeni w kopie do nabycia. Burżuazyjna godność to część trylogii dotyczącej przyczyn gwałtownego wzrostu bogactwa od końca XVIII w.
https://mises.pl/blog/2018/01/03/burzuazyjna-godnosc-deirdre-mccloskey-dostepna-sprzedazy/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @azes! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.
You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Jakie znaczenie dla ogółu treści ma płeć prelegenta?

W jaki sposób uzasadnione było stwierdzenie o wrogości państwa?

Stara aula to ta na pierwszym piętrze, tak? Jeśli dobrze pamiętam, miałem w niej obronę pracy magisterskiej :)

·
  ·  작년

Tak, na I piętrze z oknami od strony ul. Rakowickiej.
Jakieś założenia co do płci McCloskey ? ( ; Znaczenie marginalne.

Co do państwa - to było w odniesieniu do pytania suponującego zagrożenie ze strony dominujących graczy na rynku.
Deirdre(jak rozumiem) starała się zwrócić uwagę na ośrodek władczy który ma znacznie większe możliwości powodowania zmartwień przeciętnym konsumentom.
Spotkanie było nagrywane, więc pewnie będzie okazja sprawdzić dokładnie.