Relacje z Damaszku Europy #3

3년 전

Od końca grudnia 2018 prowadzę konto na Instagramie, gdzie co jakiś czas wrzucam tzw. relacje. Znikają one po 24 godzinach i jak ktoś je pominie to już do nich nie wróci. Czasem wrzucam tam info o nowym artykule na Steemie. Czasem jakieś ogłoszenia. Jest też kilka fotografii z różnych miejsc zrobionych "mobilnikiem". Poniżej 8 wrzutek z serii "Tarnów. Damaszek Europy".

8EC093F2-C440-4C99-ACBF-A7DEB28CBDC3.jpeg

29 maja. Dworzec.

6E7A71BD-1F28-443C-9EA7-9EACC82A81DE.jpeg

23 czerwca. Obok "Szpulek".

AC4DAB53-5048-4E4C-A8D1-ACDFEE0C4300.jpeg

25 czerwca. Pomnik Bema.

CAAB589A-D98B-4490-8EB3-5E6C5169F8AD.jpeg

29 czerwca. Młyn Szancera.

1AF7A157-1CFA-4FED-8A97-0988D3D24FA3.jpeg

29 czerwca. Młyn Szancera.

F9F25B94-398A-43C8-976A-16732A5DFFE7.jpeg

30 czerwca. Słoń na Nowym Świecie.

B0572DD5-89F1-4BAC-8CE4-0330B4E8E170.jpeg

30 czerwca. Wałowa.

AD0BC5F7-CE88-4E34-8BA1-E64DA44381AC.jpeg

30 czerwca. Wałowa.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

A czyj to pomnik, w którym odbijacie się wraz z @foggymeadow? 🤔

Posted using Partiko Android

·

Jan Szczepanik obok szkoły im. Szczepanika zwanej potocznie "Szpulkami" :)

Congratulations @bezkresu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 5000 upvotes. Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!