Zapiski autobusowe: Mecz na dachu

2년 전

C6367F37-A05C-4EA2-92A0-C500D9C113DB.jpeg

4 marca 2020

Dach krakowskiego Pałacu Młodzieży od dawna budził moje zainteresowanie. Ogrodzony siatką przypominał nieco lwowskie więzienie Brygidki. Miałem jednak swoje podejrzenia, co do przeznaczenia tego miejsca. Dziś w południe spojrzałem przez okno i tak jak myślałem - to boisko.

0AF00A75-5E7C-4391-8EEE-D2F28B024343.jpeg

Ciekaw jestem jak często trzeba biegać po piłkę, bo siatka zbyt wysoka nie jest. Tak czy owak bardzo podoba mi się ten pomysł. Gdyby tak więcej dachów wykorzystać...

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @bezkresu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts. Your next target is to reach 80 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Use your witness votes and get the Community Badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!