[PL/ENG] Psie sporty/Dog sports

2년 전

IMG_20181230_155559.jpg
Cześć!
Prawie każdy w domu ma psa. Próbujemy mu dać wszystko czego potrzebuje, ale nie zawsze wiemy czego chce. Mogę was zapewnić, że pierwszą rzeczą, którą potrzebuje jest jedzenie oraz wy. Na jedzeniu skupimy się kiedy indziej, a teraz zastanówmy się co zrobić, aby spędzić ze swoim psem jak najwięcej czasu, wyćwiczyć coś z nim oraz zrobić coś dla siebie? Psie sporty to jedno z rozwiązań.
Agility To chyba najbardziej znany sport. Jeśli wpiszecie w YouTube hasło "Psie agility" wyskoczą wam setki filmików ukazujące tą dziedzinę. Zobaczycie na nich przeróżne przeszkody, których wy możliwe, że nie macie. Ale nie zniechęcajcie się, ponieważ są tego zamienniki! Kiedyś o nich napiszę.
Nosework Czyli jak po tłumaczeniu się domyślacie, jest to poprostu praca nosem. Psy mają bardzo rozwinięty zmysł jakim jest węch, dlatego warto jakoś to wykorzystać. Psy mogą tropić ludzi czy narkotyki. W tej dziedzinie zajmiemy się raczej wyszukiwaniem zapachów, które są przez nas wybierane. Jeśli już was tym zachęciłam polecam o tym poczytać i zacząć działać!
Obedience Czyli dziedzina gdzie głównym zadaniem psa jest wykonywanie poleceń swojego opiekuna. Jest to pomocne w codziennym życiu jak i przed popisaniem się przed znajomymi.
Są to 3 główne sporty, które na pewno ucieszą wasze psy. Jeśli mój post Ci się spodobał zachęcam do wszelkiej aktywności na moim profilu.
Cześć!

Hey!
Almost everyone in the house has a dog. We try to give him everything he needs, but we do not always know what he wants. I can assure you that the first thing you need is food and you. We'll focus on food elsewhere, and now let's think about what to do to spend as much time with your dog, practice something with it, and do something for yourself? Dog sports is one of the solutions.
Agility This is probably the best known sport. If you enter the word "P agility" on YouTube, you'll be able to get hundreds of videos showing this area. You will see on them various obstacles that you can not have. But do not be discouraged because there are substitutes! I will write about them one day.
Nosework So when you say it's a translation, it's just a nose job. Dogs have a very developed sense of smell, which is why it is worth using it. Dogs can track people or drugs. In this area, we will look for fragrances that are chosen by us. If I have encouraged you, I recommend reading about it and starting to act!
Obedience So the area where the main task of the dog is to follow the instructions of your guardian. It is helpful in everyday life and before showing off to friends.
These are the 3 main sports that your dogs will surely enjoy. If you like my post, I encourage you to take any action on my profile.
Bye!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT