Dobre myśli

지난달

dziś liczy się pogoń
każdy toczy swe koło
napędzane by być
i lepiej mieć

te zmagania siłowe
okupione stresem
wychodzą czkawką
i szukaniem przyczyn

z dobrymi myślami
na dłużej zdrowie zachowamy...

~17.01.20

zd.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

To jedno z najlepszych wg mnie zdjęć jakie dotąd zamieściłaś na swoim blogu.

·

Dziękuję za miłe słowa @anadello :)

·
·

Nie było innej możliwości. Musiałem pochwalić.

Congratulations @dorotti! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 300 posts. Your next target is to reach 350 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!