Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok w OSP Jadowniki

작년

Dnia 26 styczeń 2019r. o godz. 17:00 w remizie OSP KSRG Jadowniki odbyło się Walne Zebranie za 2018 rok. Otwarcie zebrania dokonał Prezes Zarządu dh  Józef Mól. Przywitał zebranych strażaków oraz zaproszonych gości i rozpoczął zebranie.Wybrano Przewodniczącego Zebrania, powołano Komisje Uchwał i Wniosków oraz Komisje Mandatową i przystąpiono do obrad.

W czasie zebranie przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP w 2018 roku, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przedstawiono także plan działalności i plan finansowy na ten 2019 rok. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik i sekretarz dh Michał Loranty, sprawozdanie z działalności OSP prezes dh Józef Mól, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytał przewodniczący komisji dh Dariusz Bąk. Następnie wszyscy zebrani jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. 


W 2018 roku druhny i druhowie z OSP Jadowniki udział brali w łącznej liczbie 59 akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w licznych uroczystościach i akcjach społecznościowych. Przedstawiam wyróżnione z nich podczas obrad:

- udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych takich jak: pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Jadownik i powiatu brzeskiego, pożary sadz w kominach, pożary nieużytków rolnych, poszukiwania osób zaginionych, zdarzeniach drogowych, usuwanie skutków silnych wiatrów, pompowanie wody ze studni, zabezpieczenia jezdni i usuwanie plam substancji ropopochodnych, 

- udział w ćwiczeniach taktyczno-bojowych „Zielonka 2018” oraz ćwiczeniach doskonalących umiejętności podejmowania działań ratowniczych w stosunku do osób w stanie zagrożenia życia i zdrowi,

- ocena Bardzo Dobry z przeprowadzonej przez KP PSP w Brzesku kontroli gotowości bojowej,

- udział w uroczystościach państwowych i kościelnych m.in.: Dzień Strażaka 4 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Boże Ciało, uroczystości odpustowe, obchody 74. rocznicy Powstania Warszawskiego, uroczystość poświęcenia proporca DDP i samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

- zabezpieczenie medyczne i drogowe oraz pomoc w organizacji biegu Tropem Wilczym w Jadownikach,

- udział w akcji „Ratujemy i uczymy ratować” i odwiedzanie uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Jadownikach,

- czuwanie nad bezpieczeństwem podczas Rozpoczęcia i Zakończenia Sezonów Motocyklowych w Jadownikach na wzgórzu Bocheniec,

- organizacja I Dni Otwartych w OSP Jadowniki oraz akcja naboru nowych strażaków „I Ty możesz zostać strażakiem – dołącz do nas”,

- akcje DDP, ćwiczenia, pokazy i ich wycieczki, czyli działalność Dziecięcej Drużyny Pożarniczej,


Kolejnym punktem zebrania była dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem, w której strażacy i przybyli goście omawiali kolejne przyszłe cele jednostki jak m.in. pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zorganizowanie pierwszego w Polsce pewnego turnieju, start DDP w Ogólnopolskiej Olimpiadzie DDP w Wieruszowie, Dniach Otwartych w OSP Jadowniki oraz renowacja pierwszego sztandaru, który służy w OSP Jadowniki już od ponad stu lat. Remizę czekają także kolejne remonty jak np. remont dachu.

Prezes kończąc posiedzenie podziękował wszystkim gościom za przybycie, za aktywny udział i za wsparcie które okazywali w poprzednim roku i za obiecaną pomoc na kolejne lata. Podziękował również wszystkim strażakom za poprzedni rok sprawozdawczy za m.in. remonty strażnicy, utrzymanie gotowości bojowej, uczestnictwo w życiu społecznym Jadownik i uroczystościach państwowych i kościelnych. Opiekunom Dziecięcej Drużyny Pożarniczej pogratulował i podziękował za umiejętności jakie młodzi strażacy osiągnęli i za ich uczestnictwo w różnych akcjach i pokazach. Życzył wszystkim pomyślności w realizacji planowanych zamierzeń i zadań. Na koniec zaprosił wszystkich na poczęstunek, który przyrządziły druhny z OSP Jadowniki.

Dzięki za wizytę i wsparcie nas strażaków z Jadownik!!!

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT