3 dawki w raka

2년 전

Niejednokrotnie odbywam rozmowy, które dotyczą tematyki zdrowia. Od kwestii, które wydają się być błahe – przeziębienie, do tych bardziej mistycznych jak opieka zdrowotna w Polsce. Jednak jednym z palących problemów w rodzinach osób, z którymi mam kontakt jest problem nowotworów. Na fakt pojawienia się guza nie mam wpływu. Natomiast pozostaje pytanie, które ma na celu ustrzec przed chorobą - „Co zrobić by nie dostać raka?”. Odpowiedź bywa skomplikowana, bo oczywiście nie da się uniknąć powstania nowotworu całkowicie, ale da się zminimalizować ryzyko jego powstania.

W polskiej populacji nowotwory odpowiedzialne są za śmierć około 24% pacjentów. Z tego 50% stanowią 4 typy guzów. W tych grupach nowotworów za pomocą kilku prostych badań da się uniknąć około 50 tysięcy zgonów. Pisałem o tym już wcześniej i zachęcam do ponownego zapoznania się z Ujarzmij raka. We wspomnianym artykule nie ma nowotworów, które są zależne od wirusów.Ryc. A – komórki pochodzące z szyjki macicy, które nie są prawidłowe. Jądra komórkowe uległy powiększeniu i są bardzo mroczne. Dodatkowo, gdy się wpatrzymy mocniej w obraz, zobaczymy drobne przejaśnienie wokół jądra komórkowego – halo. Mówiąc bardziej medycznie należałoby to zjawisko określić mianem koilocytozy. Znajdując w preparacie takie znaleziska można stwierdzić, że komórki nabłonka zostały zaatakowane przez HPV.

Różnorodność w destrukcji

Wirus Brodawczaka Ludzkiego (Human Papillomavirus - HPV) jest bohaterem o tysiącu twarzy. Jest tak za sprawą występowania w przyrodzie setek podtypów HPV. Oczywiście nie każdy typ ma taki sam potencjał onkogenny. Do najbardziej niebezpiecznych należy zaliczyć typ 16, 18, 31, 33.

Całe szczęście jest to jeden z niewielu wirusów, który przebił się do publicznej świadomości. Dzieje się tak za sprawą aktywności celebrytów i programów profilaktycznych. Działania te są całkowicie słuszne, bo jesteśmy masowo eksponowani na ten czynnik zakaźny. Dowodem popierającym tę tezę jest obecność przeciwciał przeciw białkom kapsydu wirusa u 50% aktywnych seksualnie ludzi (Majewski S., et al., 2005)1. Głównymi nowotworami, które powstają w wyniku aktywności wirusa HPV są: rak szyjki macicy, rak prącia, rak odbytu, rak jamy ustnej i migdałków podniebiennych. W Polsce sam rak szyjki macicy zabija rok rocznie około 1570 kobiet (Wojciechowska U., et al., 2018)2.

HPV jest zdolny do zakażenia wyłącznie komórek nabłonkowych, które mają zdolność do podziałów. Takie komórki występują w warstwie podstawnej naskórka. Na nieszczęście dla HPV, fizjologicznie wspomniane komórki znajdują się w ukryciu – są chronione przez 4 warstwy innych komórek. Daje to dość dobre zabezpieczenie przed infekcją. Niestety zdarzają się sytuacje, które naruszają ciągłość skóry. Zaczynając od skaleczenia a kończąc na innych stanach chorobowych, które nadwyrężają bariery mechaniczne organizmu np. Atopowe Zapalenie Skóry.

Na drodze do onkogenezy!

Wirusy to cząsteczki, które zaopatrzone są w materiał genetyczny chroniony białkowym płaszczem – kapsydem. Do replikowania swoich cząsteczek – czyli tworzenia kopii potomnych, wymagana jest obecność gospodarza. Gościnna komórka „użycza” wirusom swój aparat do biosyntezy jak i materiały strukturalne niezbędne do ich powstania. Jednym z elementów działalności wirusa HPV jest wbudowanie swojego materiału genetycznego w DNA gospodarza. Jest to jeden z możliwych momentów prowadzącą komórkę na ścieżkę onkogenezy, gdyż w zależności od miejsca, do którego się przyłączy może wyłączyć istotne funkcje komórki. Jednak tak nie dzieje się we wszystkich przypadkach, gdyż genom HPV może nie wbudować się w genom gospodarza, tylko pozostać w formie episomalnej.Ryc. B - cykl komórkowy. Białko p53 ma inny mechanizm działania, dlatego też nie jest uwzględniony w tym schemacie.

Centralnym wydarzeniem w transformacji złośliwej jest utrata kontroli nad cyklem komórkowym. Na ogół podczas kancerogenezy uszkodzeniu ulega co najmniej jedno z czterech białek: CDKN2A, cyklina D, CDK4, RB. Wirus brodawczaka ludzkiego produkuje dwie onkoproteiny E6 i E7.

Białko E6 łączy się z białkiem p53 dezaktywując je. Oznacza to, że komórka staje się niewrażliwa na sygnały, które mają spowodować jej śmierć. Natomiast białko E7 łączy się z Rb, co również powoduje dezaktywacje. Fizjologicznie białko RB pełni funkcje strażnika punktu kontrolnego między fazą G1 a syntezą DNA i uniemożliwia przejście do fazy G2 (więcej TUTAJ). W momencie, gdy E6 wyłączy aktywność białka RB następuje swobodne przejście do kolejnych faz cyklu komórkowego.

Podsumowując HPV uderza w genom gospodarza w dwóch punktach. Typy wysokoonkogenne od tych o niskim potencjale onkogenezy różnią się powinowactwem białek E6 i E7 do swoich punktów docelowych. Z przedstawionych wyżej informacji wynika, że HPV nie powoduje bezpośrednio nowotworu. Do tego potrzeba czegoś więcej. Mianowicie utraty kontroli nad białkiem RAS. Nadmierna aktywacja RAS powoduje niekontrolowane podziały komórkowe, co daje już pełny obraz nowotworu.


zachorowania.jpg

Ryc. C – Struktura zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wśród kobiet.

Szczepienia

Istnieje prosty sposób na uniknięcie zdarzeń molekularnych wspomnianych wyżej. Można tego dokonać za pomocą szczepienia. Na rynku dostępne są liczne preparaty mające nas ustrzec przed konsekwencjami zakażania. Różnią się głównie poliwalentością. Początkowo istniały środki chroniące przed HPV typu 16 i 18. Aktualnie dzięki rozwojowi za pomocą jednego preparatu można zabezpieczyć się przed dziewięcioma typami HPV. Już starsza szczepionka dwuwalentna skutkowała 91,6% zmniejszeniem częstości występowania przypadkowych infekcji, 100% redukcją przetrwałych infekcji, a także 93,5% zmniejszeniem zmian cytologicznych (Harper D.M., et al., 2004)3. Przekładało się to na redukcje o 70% zachorowań na raka szyjki macicy. Kolejne randomizowane i podwójnie zaślepione badanie FUTURE II potwierdziło te ustalenia. 9-walentna szczepionka chroni również przeciwko powstawaniu kłykcin kończystych. Łącznie ten preparat daje możliwość uniknięcia 90% HPV-zależnych nowotworów (Zhai L., Tumban E., et al., 2016)4. Zjawisko to występuje ze względu na fakt, że immunizacja przeciwko HPV również chroni nabłonki w innych obszarach ciała jak jama ustna, prącie czy odbyt.

W ostatnim czasie dochodzi do wzrostu zachorowań na nowotwory głowy i szyi zależnych od HPV. Dynamika ich przebiegu jest inna niż klasyczne nowotwory w tej okolicy – rak krtani czy nasady języka, które nierozerwalnie wiążą się ze starszym wiekiem i alkoholem oraz paleniem tytoniu. Profil pacjenta z nowotworem HPV-zależnym to przede wszystkim młody wiek oraz łagodniejszy przebieg kliniczny.Ryc. D - na obrazie widać obszary białych pypciów. Jeżeli patrzycie teraz na wierzch języka to skoncentrujcie się na jego bocznej części. Widzimy tam nie tylko obszary białego rogowacenia, ale także erytroplakii. Język zdecydowanie nie jest zdrowy. Wykonana biopsja potwierdziła raka płaskonabłonkowego, który wymagał leczenia operacyjnego. Pacjent 35 - letni pacjent został pozbawiony języka oraz napromieniowany na obszar głowy i szyi. Tragiczna historia, a w tle zero śladu alkoholu i papierosów.

Pierwotną grupą społeczną, której rekomendowano szczepienia przeciwko HPV stanowiły osoby w wieku 14 lat. Miało to zabezpieczyć młodzież rozpoczynającą życie seksualne przed zakażeniem. Poglądy te uległy rewizji. Aktualnie dysponujemy wiedzą wynikającej z meta-analizy 65 badań nad HPV. Na tej podstawie ustalono, że większą korzyść ze szczepienia odniosą osoby w wieku 11-12 lat. Dodatkowo w rekomendacji rozszerzono górną granicę wieku do 26 lat zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Osoby między 27-45 rokiem życia powinny przedyskutować ze swoim lekarzem możliwe ryzyko i zyski z immunizacji. Niemniej w tej grupie wiekowej szczepionka została również przebadana i okazała się nie tylko skuteczna jak i bezpieczna. Niestety nie można tego samego powiedzieć dla osób powyżej 45 roku życia, gdyż aktualnie nie ma badań, które by to stwierdzały (Zhang S., Batur P., 2019)5.

W Polsce nie ma jednego narodowego programu, który by miał ustrzec przed konsekwencjami zakażenia wirusem HPV. Darmowe szczepienia pozostają dobrą wolą samorządu. Natomaist posiadamy ogólnopolski program przesiewowy skoncentrowany na raku szyjki macicy. Poddawanie się regularnym cytologiom jest jednym z najlepszych sposobów na wykrycie wczesnego stadium raka. Zmiany cytologiczne pokazują konsekwencje działalności wirusa w komórkach. Natomiast szczepienie nie dopuszcza do ich rozwoju, działając krok przed możliwościami cytologii.

Program przesiewowy dotyczący raka szyjki macicy jest „unikalny”. Nie ma analogicznych sposobów przeznaczonych do detekcji innych HPV-zależnych raków zarówno zlokalizowanych w obrębie głowy i szyi, penisa czy odbytu. Dlatego też nieocenione jest narzędzie w postaci szczepienia przeciwko HPV jako tani i niezwykle skuteczny (blisko 100%) sposób na redukcje ryzyka wystąpienia choroby nowotworowej.

ProduktWalentnosćKoszt 1 dawki
Cervarix2: HPV 16 i 18430,24
Silgard4: HPV 6, 11, 16 i 18441,05
Gardasil 99: HPV: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58593,49
Tab. 1 - dla osób poniżej 15 roku życia rekomendowane są 2 dawki szczepionki. Natomiast dla osób w wieku 15 - 45 lat rekomendowane są 3 dawki szczepionki.

Źródła:

1. Majewski S., et al., 2005
2.. Wojciechowska U., et al., 2018
3. Harper D.M., et al., 2004
4. Zhai L., Tumban E., et al., 2016
5. Zhang S., Batur P., 2019

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Tobie płacą za rozpowszechnianie tych pro szczepionkowych bredni czy też jesteś jednym z pożytecznych id**ów koncernów farmaceutycznych?

setki tysięcy pozwów na całym świecie przeciwko producentom szczepionek na HPV.

https://www.pch24.pl/szczepionka-przeciw-wirusowi-hpv-wyniszcza-tysiace-dunek,36629,i.html

https://pracownia4.wordpress.com/2015/06/17/szczepionka-przeciwko-hpv-okaleczyla-juz-dziesiatki-tysiecy-nastolatek/

https://www.facebook.com/notes/og%C3%B3lnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/szczepionka-przeciw-hpv-poznaj-fakty-zanim-stanie-si%C4%99-obowi%C4%85zkowa/599682476725851/

Osób którym zniszczyła ona życie i to wszystko w myśl idei nakręcania kasy na zbiorowym strachu przed czymś czego przyczyny leżą tak naprawdę w przemyśle kosmetycznym, telekomunikacyjnym i żywnościowym.

Nie będę dawał minusa za te brednie bo dosyć już było wojen flagowych w tym temacie jednak wszystkich czytelników tego Handlarza szczepionkami zachęcam do odwiedzenia podanych linków lub też skorzystanie z Google.

Pozdrawiam

·

Na wstępie dziękuje za uroczę inwektywy. Bardzo miło wrócić po przerwie w takim górnolotnym stylu.

Czy płacą? Tak, aktualnie dostanę od społeczności 2,79$.

To co chce tu robić to dzielenie się informacjami, akurat z tematyki zdrowia bo tym się nieustannie zajmuję. Co już zrobisz z informacjami ode mnie to już Twoja indywidualna decyzja, ważne by była świadoma.

W artykule zaprezentowałem problem w oparciu o biologię rozwoju raka zależnego od HPV. Poczynając od mikroskopowego przykładu przez zdarzenia molekularne w obrębie genomu, aż do efektu makroskopowego. Zdefiniowałem problem, jego konsekwencje jak i przedstawiłem najprostsze rozwiązanie, które nie dopuszcza do wystąpienia kaskady zdarzeń kończących się utratą kontroli nad RAS. To jest racjonalne podejście do rzeczywistości. Nie widzę nic złego w tym, że sam chcesz być pod wpływem urojeń. Silna potrzeba domknięcia poznawczego zdecydowanie preferuje Twój sposób interpretacji otaczającego nas świata niż prezentowany przeze mnie. Tak jest łatwiej, prościej i przyjemniej, ale niekoniecznie mądrzej.

Przesyłam dużo miłości <3

P.S.
Jeżeli lepiej znasz tematykę HPV to czekam na Twój artykuł.

·
·

Zdefiniowałem problem, jego konsekwencje jak i przedstawiłem najprostsze rozwiązanie, które nie dopuszcza do wystąpienia kaskady zdarzeń kończących się utratą kontroli nad RAS.

Powielasz propagandę koncernów ubraną w mądre słowa z zakresu medycyny i tyle.

Jeżeli okaleczanie ludzi w myśl tego że w przyszłości MOGĄ znaleźć się w grupie ryzyka, nazywasz najprostszym rozwiązaniem to to już NIE JEST bezstronna informacja tylko sugestia.

Nigdzie nie napisałeś o niebezpieczeństwie powikłań NOP, które są bardzo powszechne np w przypadku szczepionki Gardasil. nie poruszyłeś też problematyki zachowania poziomu jakości i kontroli preparatów, ani też Kosztach jakie ponosi budżet państwa, a co za tym my wszyscy. nie porównałeś tych kosztów z kosztami leczenia raka wywołanego rzekomo przez HPV ani też w ogóle nie poruszyłeś drugiej strony mdalu a jednak piszesz że metoda jest:

najprostsza

a także uważasz ze preparaty takie powinny być "darmowe" (czyli opłacane z kasy państwa a co za tym idzie z kieszeni obywateli takich jak JA którzy płacić za nie NIE CHCĄ)

TO JEST ŚMIERDZĄCA PROPAGANDA a nie:

[...]dzielenie się informacjami.

Dzielenie się informacjami jest wtedy gdy autor NIE sugeruje że coś jest lepsze albo gorsze a także gdy podaje OBIE strony medalu.

gdybyś napisał że "rozwiązaniem mogą być szczepionki JEDNAK dzisiejsze preparaty są źródłem WIELU powikłań zdrowotnych i wymagane są DALSZE prace zarówno nad bezpieczeństwem jak i skutecznością ich działania... a takżę przedstawił + i minusy oraz inne metody leczenia raka i HPV WŁĄCZNIE z alternatywnymi...

TO było by dzielenie się informacjami i RACJONALNE podejście do tematu.

Czy płacą? Tak, aktualnie dostanę od społeczności 2,79$.

Cóż więc jednak przekonałeś mnie że za swoja "pracę" dostajesz za dużo".

Nie bierz tego do siebie ale jakaś dziewczyna która czyta twój artykuł i już się nasłuchała innych bredni, możę sie przełamać i dojść do wniosku ze wyda na to pieniądze i się zaszczepi. Nikt jej nie powie aż o samego końca o konsekwencjach. Nikt jej nie udzieli potem rekompensaty za zniszczone zdrowie .. tylko dlatego że osoby takie jak ty nie informują o skutkach ubocznych takich rozwiązań... Chcesz być jakimś autorytetem medycznym to licz się z konsekwencjami powielanych informacji.

·
·
·

Podpisuje się pod tym postem użytkownika khrom. Mądrze i celnie.

·
·
·

Nigdzie nie napisałeś o niebezpieczeństwie powikłań NOP, które są bardzo powszechne np w przypadku szczepionki Gardasil

Bardzo się cieszę ze zwróconej mi uwagi, ale wchodzenie w tematykę NOPów trochę przekracza zakres tego krótkiego opracowania. Nie widzę przeszkód by napisać kolejny artykuł, który będzie zbierał dane dotyczące NOPów. Ten jest o biologii HPV, o nowotworzeniu i możliwości uniknięcia nowotworzenia w zarodku.

Co do kosztów to tu możemy przeczytać, że za wykrycie jednego stanu przednowotworowego trzeba wydać 600 zł, a wykrycie jednego raka szyjki macicy należy wydać 15 043 zł. Dodatkowo dochodzą koszty procedur leczniczych, koszty hospitalizacji. I dalej koszty, które trudniej policzyć - L4 jak i koszty wynikające z utraty lat życia. Wszystko pięknie, ale to nie jest artykuł o ekonomice zdrowia.

koszt.jpg

Patrząc w prosty bardziej ludzki sposób - zachorowania na raka szyjki macicy to 2 622 na rok, umiera z tej przyczyny rocznie 1570 co nie jest zbyt optymistyczne, ale oczywiście fakt, że do tego by nie doszło, gdyby osoba została zaszczepiona jest nieistotny. W Twoim świecie stosowanie profilaktyki pierwotnej to jakieś fanaberie okaleczające ludzi.

raka wywołanego rzekomo przez HPV

Jestem w stanie tolerować spore tsunami głupoty, ale takiego przekroczenia wałów powodziowych nie widziałem od 1997 roku. Jest to trochę przykre, a to trochę typowe. Odrzucanie efektów pracy, która jest wynikiem dekad procesu uczenia się na temat natury zjawiska jest obrzydliwe. Z jednej strony to plucie na ludzi, którzy poświęcali swoje życie zawodowe na to by ustalić pewne fakty. Z drugiej strony to plucie na ludzi, których tragiczna historia doprowadziła do możliwości ustalenia sposobu na zaprzestanie ponawiania tragedii.

licz się z konsekwencjami powielanych informacji.

Konsekwencje powinny być dla osób, które szerzą dezinformacje w zakresie zdrowia. Kłamstwo medyczne wpływa bezpośrednio na los ludzi. Nikt nie zabroni nikomu podejmowania głupich decyzji i rezygnacji np. z antybiotyków podczas anginy. Natomiast nakłanianie innych do tego by zrezygnowali z terapii już jest nieetyczne. W myśl zasady, że to nie twoje życie, więc nie ty będziesz miał konsekwencje np. w postaci ropnia zagardłowego szerzącego się do śródpiersia.

My tu gadu, gadu o filozofii, a tak w ogóle to gdzie te konkrety, setki tysięcy pozwów, okaleczenia, straszne konsekwencje i zniszczone zdrowie?

·
·
·
·

A jednak handlarz. Widzisz... gybyś był zwykłym Ziutkiem z podwórka tak jak @nieidealna.mama (która z oczywistych powodów flaguje wszystkie moje komentarze ponieważ moje wątpliwości są jej bardzo nie w smak zapewne dlatego że zaszczepiła wszystkie swoje dzieci i podważanie skuteczności i dobroczynności szczepień jest dla niej jak podważanie słuszności jej rodzicielskiej decyzji a sugerowanie że ów preparaty mogą wyrządzać krzywdę jest jak sugerowanie że naraziła swoje dzieci na niebezpieczeństwo), to nie miało by to takiego znaczenia. Jednak przedstawiłeś się jako student medycyny który najwyraźniej ma spore szanse ją skończyć gdyż przykłada się do swoich studiów (co widać chociażby po publikowanych tu przez ciebie wpisach są dla ciebie zapewne jedną z form przyswojenia sobie "wiedzy" jaką podają ci na tacy koncernowi sprzedawcy leków).

Przerażające jest więc to, że gdy skończysz medycynę, zyskasz tak jak wielu twoich kolegów i koleżanek, "tytuł" który niestety w powszechnej opinii publicznej wciąż cieszy się bardzo sporym zaufaniem. Ten tytuł pozwoli ci bez ponoszenia poważnych konsekwencji przekonywać setki pacjentów do tego samego do czego próbujesz przekonać nas tutaj w tym artykule i działać na rzecz przymuszania ludzi do płacenia i wykonywania zabiegów w brew ich woli które w "twoim" mniemaniu (wyrobionym przez pseudo naukowców za kasę koncernów na których w rzeczy samej pluję i życzę im aby dopadły ich konsekwencje ich działań), są dobre.

Bredzisz coś o tym że artykuł nie jest o noopach robiąc z czytelników idiotów ponieważ nijak inaczej nie można nazwać takiego działania gdy przed oczami mamy artykuł opisujący jedynie problem HPV i podający jako jedyne NAJSKUTECZNIEJSZE rozwiązanie, Szczepienia czyli skracając do dwóch zdań wypisz wymaluj:

HPV jest straszne. Szczepcie się!

Co że niby coś o nopach? nie nie nie... nigdy tu nie było na to miejsca :P To temat na inny artykuł.. ten nienapisany...

Zignorowałeś moje linki smolisz o braku miejsca na sprostowanie i pytasz o konkrety co świadczy o tym że sztukę manipulacji jak każdy wytrawny handlarz, już opanowałeś.

Jeszcze tylko odwrócenie uwagi od problemu w postaci tabelek i wykresów.

I voilà można sprzedawać ;)

Konsekwencje powinny być dla osób, które szerzą dezinformacje w zakresie zdrowia. Kłamstwo medyczne wpływa bezpośrednio na los ludzi. Nikt nie zabroni nikomu podejmowania głupich decyzji i rezygnacji np. z antybiotyków podczas anginy. Natomiast nakłanianie innych do tego by zrezygnowali z terapii już jest nieetyczne. W myśl zasady, że to nie twoje życie, więc nie ty będziesz miał konsekwencje np. w postaci ropnia zagardłowego szerzącego się do śródpiersia.

I nic bardziej mylnego! jako osoba nie będąca lekarzem i za razem pacjent oraz podatnik, mam PEŁNE prawo do kwestionowania bezpieczeństwa nowych preparatów i procedur medycznych szczególnie w świetle licznych doniesień o powikłaniach. To po stronie PRODUCENTA I SPRZEDAWCY SZCZEPIONEK a także LEKARZA LEŻY OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA MNIE O ICH NIESZKODLIWOŚCI I UŻYTECZNOŚCI, ZASADNOŚCI STOSOWANIA TAK ABY ROZWIAĆ WSZYSTKIE MOJE WĄTPLIWOŚCI, A TAKŻE PONOSZENIA KONSEKWENCJI Z TYTUŁU STRAT WYRZĄDZONYCH PRZEZ PODANE PREPARATY.

Ponadto w zdrowym społeczeństwie lekarz:
Upewnienia się że dana kuracja jest bezpieczna w myśl przysięgi Hipokratesa którą składa, kieruje się takimi rozwiązaniami aby przede wszystkim NIE SZKODZIĆ

Zarówno pierwszy jak i drugi podpunkt są w dzisiejszych czasach notorycznie pogwałcane na rzecz lobby. Twój artykuł jest natomiast pogwałceniem obowiązku informowania o zagrożeniach.

W tym świetle mam pełne prawo zgłaszać sprzeciw że taka forma propagowania "wiedzy" jest stronnicza i nosi miano propagandy.

TY jako lekarz wobec faktów przedstawianych w powyższych linkach powinieneś KWESTIONOWAĆ zasadność szczepień zważywszy ze sam przytoczyłeś iż 1570 osób umiera z powodu raka szyjki macicy natomiast ilość osób z powikłaniami wynosi dziesiątki tysięcy.

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/szczepionka-przeciwko-hpv-okaleczyla-juz-dziesiatki-tysiecy-nastolatek-2015-06

ponadto z ciekawych freagmentów zamieszczonych chociażby w przytoczonym tekscie:
„W październiku 2009 roku na 4 Międzynarodowej Konferencji nt. Szczepień doktor Harper odważyła się na niespodziewane wyznanie. Jej wystąpienie zmieniło się o 180%, kiedy zamiast wychwalać zalety szczepień, o czym pierwotnie zamierzała mówić, postanowiła oczyścić swoje sumienie, przekazując prawdę o śmiercionośnych szczepionkach po to, by „mogła spokojnie spać”. […]

Powiedziała, że 70% infekcji wywoływanych wirusem HPV ustępuje samoistnie, t.j. bez leczenia, w ciągu roku, a ponad 90% w okresie do dwóch lat […]. Dodała też, że wszystkie testy kliniczne były przeprowadzane na osobach w wieku 15 lat i powyżej, a mimo to szczepienia HPV zaleca się również 9-latkom”

Widać więc że skutki HPV nie są permanentne natomiast powikłania poszczepienne są najczęściej dozgonne.
(jakoś nie widzę dozgonnego leczenia powikłań w twojej tabelce kosztów. Czyżbyś coś przeoczył? a może "mundre" książki studenta nie zawierają takich danych?:P)

Reasumując propagujesz narzędzie które wg wielu przesłanek, przyczynia się do okaleczania ludzi w myśl domniemanego chronienia ich przed skutkami choroby która możę ich NIGDY nie spotkać.

Idiotyzm tego działąnia można porównać do hipotetycznego przykładu świata w którym z powodu tego że istnieje niebezpieczeństwo iż ktoś nas napadnie na ulicy, każdemu na koszt państwa przydzielany jest ochroniarz który łazi za nim wszędzie, jednak samego ochroniarza nikt nigdy nie pilnuje.

Gdy ktoś spróbuje napaść nas na ulicy co zdarza się mozę 1% populacji, rzeczywiście ochroniaż mozę nam pomóc, jednak kdy ochroniarz okazuje sie zwyrolem który znęca się nad nami nieustannie bijąc nas i torturując, nikt nie reaguje ponieważ nikt nie kontroluje ochroniarza.

Reasumując... Taki sam poziom absurdu osiągnięto wprowadzając szczepienia. Każdemu profilaktycznie podawany jest taki "ochroniarz" nawet jeśli prawdopodobieństwo tego że spotka go "napaść" jest bliskie zeru, jednak gdy szczepionka wywoła jakąś chorobę nikt nic nie widzi i nikt nie słyszy a żeby było to bardziej Niewidoczne to np flagujemy czyjeś posty :P

·
·
·
·
·

Chciałbym, żeby te wszystkie mityczne koncerny farmaceutyczne się zmaterializowały. Może bym wreszcie kupił mieszkanie lub przynajmniej naprawił samochód. A tak to widzisz biednie. Niestety te wszystkie mokre sny denialistów rozumu pozostają marzeniami umęczonej psychiki. Tyczy się to zarówno koncernów farmaceutycznych, lobby LGBT, masonów - wszystko to ma wspólny mianownik - frustracje.

Świetnie, że 5 lat mojej pracy to tylko bycie pelikanem karmionym rybkami koncernów farmaceutycznych. Taka pogarda przynajmniej jest darmowa dla podatnika.

HPV nie należy do najstraszniejszych infekcji. Proces, który rozpoczyna trwa długo. Istnieje możliwość przejęcia kontroli immunologicznej nad zakażeniem. Tak samo jak istnieje możliwość, że to się nie stanie. Harper nie powiedziała niczego co nie byłoby powszechną wiedzą, a dopiski o oczyszczaniu sumienia to raczej fantazja autora, bo w przytoczonych jej słowach nie pojawia się cień tego typu sugestii. Szczepienia przed rozpoczęciem życia płciowego mają o tyle duży sens, że pierwotnie uniemożliwiają interakcje z genomem gospodarza oraz zabezpieczają niewykształconą strefę przejściową nabłonka kanału szyjki macicy przed inwazją wirusa. Nie wiemy kiedy ktoś się zakazi, nie wiemy kiedy dojdzie do utraty kontroli nad kolejnymi etapami cyklu komórkowego. Wiemy natomiast jak poradzić sobie z problemem w zarodku - poprzez szczepienie. Szczepienie, które chroni nie tylko przed późniejszym rakiem szyjki macicy, ale również rakiem prącia, odbytu oraz z obszaru głowy i szyi. O ile odrzucanie szczepienia na HPV i utrata życia każdego roku 1570 kobiet jest poświęceniem, na które jesteś gotów to nie wiem czy tak samo garniesz się do usuwania penisów, języków, albo zostawienia tych ludzi bez opieki. Nie wiem dlaczego postulujesz zniesienie kontroli nad odrą, WZW B, krztuścem, meningokokom. Oznaczałoby to powrót do radosnego świata znanego ze starych rycin. Udało się po setkach lat przejąć kontrolę nad zakażeniami. Choroby zakaźne przestały być główną przyczyną umieralności w świecie zachodnim. I tak powinno pozostać. Przynajmniej mamy ten komfort, że teraz suwając palcami po klawiaturze można podważać znaczenie tych dokonań. I to za pomocą tak żenujących konstruktów jak te wtrącenie o ochroniarzu.

Sprawa duńska jest jednym z powtarzających się modeli tworzenia afery tam gdzie jej nie ma.
Duńczycy rozpoczęli masowe szczepienia w 2008 roku. W 2015 roku duńska telewizja wyemitowała "dokument" o niewytłumaczalnych objawach po szczepionce. Po emisji doszło do zgłaszania się dużej ilości kobiet z zasugerowanymi w TV2 objawami. Rząd duński sformułował ośrodki, które miały się zająć sprawą. Jednym z zarządców był przytoczony przez pCh24 Jesper Mehlsen, który miał zbadać problem. Dostał od rządu w 2015 roku 4 mln DKK i nie ustalił związku przyczynowego między szczepieniem a POTS do dziś. Co więcej nie udało mu się nawet poprawnie skonstruować badania mającego wyjaśnić zjawisko. Natomiast co jakiś czas wychodzi do mediów i mówi, że już ma wyniki. Będą one może jutro lub może za miesiąc lub nigdy. Pojawia się pytanie - jeżeli szczepionka na HPV jest niebezpieczna i powoduje groźne NOPy to powinna być obfitość materiału badawczego (wg.Ciebie ilość osób z powikłaniami wynosi dziesiątki tysięcy). A autor znalazł 20 nastolatek po szczepieniu z objawami.
W 2018 roku prezentował swoje ustalenia na konferencji organizowanej przez AutismOne dokładnie tam, gdzie promował się Andrew Wakefield.
W 2018 roku ośrodki zajmujące się pacjentkami przestały funkcjonować, bo nie było kim się zajmować.
Wyszczepialność powraca do wartości sprzed rozkręcenia afery.

Dodatkowo sprawa POTS była badana przez inne ośrodki, co spowodowało powstanie prac naukowych poprawnie skonstruowanych metodologicznie w przeciwieństwie do tego co prezentował Mehlsen.

Mam wrażenie, że nie zdajesz sobie sprawy z tego jak skomplikowany proces stoi za rejestracją w każdym nowych regionie danego leku.

https://videnskab.dk/krop-sundhed/nu-er-hpv-vaccinen-i-medvind-vi-har-talt-med-laegen-der-skabte-frygt

https://www.ema.europa.eu/en/news/review-concludes-evidence-does-not-support-hpv-vaccines-cause-crps-pots

http://szczepienia.pzh.gov.pl/europejska-agencja-lekow-potwierdza-bezpieczenstwo-szczepionek-przeciw-hpv/

Zdanie CDC: https://www.cdc.gov/vaccinesafety/vaccines/hpv/hpv-safety-faqs.html#A13

Z innej beczki to w 2019 roku powstała również praca, która obala wszelkie powiązania MMR z autyzmem.

Mam też wrażenie, że nie zdajesz sobie sprawy z powagi zagrożeń chorób zakaźnych. Ich natury. Może rzeczywiście potrzeba epidemii, trupów na ulicach jak na początku XX wieku by pomyśleć po fakcie, że można było tego uniknąć.

Tu trochę zakażeń:
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Warminsko-Mazurskie-14-latek-trafil-do-szpitala-z-zapaleniem-mozgu-po-odrze,195728,1018.html

http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,22230481,kolejne-dziecko-zmarlo-przez-meningokoki-zabijaja.html

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/46-letni-krzysztof-cierpi-na-sspe-powiklanie-pod-odrze,521503.html

http://radomsko.naszemiasto.pl/artykul/gruzlica-wciaz-grozna-ognisko-choroby-w-zsdios-w-radomsku,4096668,art,t,id,tm.html

Jak niszczenie zdrowia swoich rodaków nie robi wrażenie to proszę spojrzeć na Ukrainę, gdzie panuje epidemia odry. Na Rosje, która nie radzi sobie z problemem HIV. Zwińmy całą profilaktykę pierwotną. Niech giną lub może wirus/bakteria/rak grzecznie stwierdzi, że poczeka. Oprzytomnij. Z jednej strony cytujesz narodowo-religijne media, a z drugiej strony chcesz by ten naród był kaleki. Dla kogo pracujesz?

·
·
·
·
·
·

Ręce opadają. koleś żyje w korporacjonizmie i pyta się gdzie te wszystkie koncerny XD

kiedy w latach 60 przemysł tytoniowy wciskał światu kity że palenie papierosów jest nieszkodliwe lekarze tacy jak ty z dziesiątkami lat studiów i praktyki też łykali to jak pelikany i nawet polecali palenie jako prozdrowotne i relaksujące. Dziś wiemyżę jest rakotwórcze i zabija a takżę ze przez lata gigantyczne koncerny w zmowie propagowały na CAŁY ŚWIAT fałszywe badania o nieszkodliwości palenia. Podkreślę ze to było w latach 60 czyli prawie 60(!) lat temu.

Historia żarówek które w magiczny sposób skróciły swoją żywotność z conajmniej 100 letniej do 10 000 godzin gdy wielkie koncerny zmówiły się aby zacząć postarzać produkt też oczywiście nie jest ci pewnie znana.. w koń u po co poszerzać wiedzę o świecie jak jest się na medycynie :P

Zywność: firma monsanto:
https://dziennikpolski24.pl/bayer-i-monsanto-agrochemiczny-gigant-ukrywal-szkodliwosc-glifosatu/ar/13537040

niemniej nie uciekając od tematu medycyny zabierzmy sie za popularne koncerny które dla ciebie nie istnieją ( i to ja żyje w świecie iluzji XD)

Koncern Bayer:

Sprzedawał szczepionki zarażone wirusem hiv nawet po tym jak już było wiadomo że są zarażone:

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/nbc-news-wirus-hiv-leku-firmy-bayer-wideo-2017-04

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wg-52mHIjhs

Zachodnie firmy farmaceutyczne płaciły władzom NRD za prowadzenie medycznych testów na ludziach. Jak wynika z dokumentów, w procederze tym brały udział wszystkie znaczące wtedy koncerny – Bayer, Schering, Hoechst, Boehringer, Pfizer, Sandoz, Roche:

https://www.tygodnikprzeglad.pl/medyczny-skandal-niemczech/

Początki koncernu to też oczywiście same "Aniołki":

https://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-150-kobiet-z-auschwitz-czarna-transakcja-farmaceutycznego-gi,nId,1529475#utm_medium=frame&utm_campaign=wyrzucenie_z_ramki&utm_source=www.wykop.pl

Koncern GSK:
3 milrd kary za przekupywanie lekarzy. Koncern ten podawał nieprawdziwe informacje na temat dwóch antydepresantów Paxilu i Wellbutrinu oraz nie przekazał Federalnej Administracji Leków danych dotyczących zagrożeń płynących z zażywania środka przeciwko cukrzycy Avandia.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,12059391,_Najwieksze_oszustwo_w_historii_sluzby_zdrowia___Gigant.html

Merck & Co:

https://www.odkrywamyzakryte.com/vioxx/

radzę poczytać także:
https://www.empik.com/zabojcze-lekarstwa-i-zorganizowana-przestepczosc-czyli-jak-koncerny-farmaceutyczne-niszcza-opieke-z-gotzsche-peter,p1114451322,ksiazka-p

https://portal.abczdrowie.pl/nieczysta-gra-koncernow-tak-urabiaja-farmaceutow

Tutaj trochę o tym jak powstałą "medycyna" którą studiujesz:
https://www.odkrywamyzakryte.com/rockefellerowie-zniszczyli-medycyne-naturalna/

Zaiste koncerny to iluzja XD

Teraz wróćmy do HPV.. Znasz tego pana?
Dr Gerard Delepin- nie to radzę się zapoznać:

dalej:

https://szczepienia.wybudzeni.com/2019/02/14/wplyw-szczepionki-gardasil-przeciw-hpv-na-wystepowanie-raka-szyjki-macicy/

Teraz o rakotwórczym Glifosacie którego stężenie w bawełnianych środkach higieny intymnej, odzieży (w tym intymnej) jest tak duże że może być PRAWDZIWĄ przyczyną raka szyjki macicy, penisa lub też gardła(w którym wstępnie pojawia się spożywana żywność z glifosatem) które to są nieustannie narażone na kontakt ze skażoną genetycznie modyfikowaną bawełną:

https://www.odkrywamyzakryte.com/glifosat/

https://www.infozdrowie.com/rakotworczy-glifosat-w-wacikach-tamponach-podpaskach/

Jest wiele prac naukowych które zaprzeczają związkowi infekcji brodawczaka z rakiem jednak nie ujrzysz ich na uczelni. Tu jedno z nich:

https://molecularcytogenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1755-8166-6-44

https://sanevax.org/hpv-not-cause-cervical-cancer/

Terazzajmijmy się twoimi linkami odnośnie "niebezpiecznych powikłań odry itd:

link nr 1 :
http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Warminsko-Mazurskie-14-latek-trafil-do-szpitala-z-zapaleniem-mozgu-po-odrze,195728,1018.html

Pojawiły się objawy, a potem komplikacje. Dziecko leży w szpitalu z podejrzeniem zapalenia mózgu - podkreślił w rozmowie z PAP dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie dr Janusz Dzisko.

Typowa manipulacja NIE stwierdzono zapalenia mózgu tylko stwierdzono PODEJRZENIE.

Nastepnie blebleble o problemie nieszczepiących rodziców i już durna swołocz łyka jka pelikany żę odrazabija a nieszczepiący są źli.

link nr 2:
http://stopnop.com.pl/czy-nalezy-sie-bac-sepsy-meningokokowej/

przypadek mieningokoków po zaszczepieniu:

https://gazetalubuska.pl/roksanka-ma-sepse-teraz-walczy-o-zycie/ar/7925994

meningokoki można skutecznie leczyć wlewami wit c:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3937164/

nikt nie przeczy że meningokoki są poważnym zagrożeniem jednak bardzo rzadkim ponadto, wciąż nijak się to ma do zagrożeń powodowanych przez same szczepienia. nie wiem natomiast co ma piernik do wiatraka rozmawiamy tu bowiem o HPV i od początku bulwersuję się z powodu tego iż promujesz właśnie TĄ szczepionkę NIEPODAJĄC ZAGROŻEŃ oraz nie polemizując z WĄTPLIWĄ argumentacją medyczną potwierdzajacą zasadność wykonywania takich zabigów ani też z LIcznymi doniesieniami o powikłaniach.

link nr 3:
kilka przypadków na cała polskę i bicie piany a o tysiącach NOPów po szczepieniach na odrę ani mrumru.

ponadto przechorowana odra po za niebezpieczeństwami niesie również korzyści:

https://wolnemedia.net/wirus-odry-moze-skutecznie-zwalczac-nowotwory/

http://stopnop.com.pl/odra-i-inne-infekcje-chronia-przed-rakiem-stwardnieniem-rozsianym-atakami-serca-i-udarami/

tu o micie odporności szczepionych:
https://wolnemedia.net/media-klamaly-ze-na-odre-zachorowali-tylko-nieszczepieni/

szczepieni na odrę roznoszą odrę:

https://wolnemedia.net/odra-naturalne-srodki-lagodzace-przebieg-choroby/

link 4 szkoda gadać. 0 konkretów. nie wiemy czy dziewczynka byłą szczepiona czy nie, ponadto nikt nie umarł ale wieszczą epiemie to tak jak z pandemią świńskiej gypy. 1 osoba zarażona- PANDEMIAA!!! XD

Ukrainę, gdzie panuje epidemia odry.

tak co ciekawe wybuch "epidemi" schodiz się zczasem z rozpoczęciem programu szczepień w tym kraju:P

Niemniej jednak drogi manipulancie Handlarzu farmacji wciaz pragnę przypomnieć że rozmawiamy o HPV Czyżby problemy z koncentracją ? a może zaniki pamięci ?

·
·
·
·
·
·
·

Dostatecznie sam się zdemaskowałeś. Nie widzę sensu czytania kolejnych manifestów. Lubisz swoje bagienko. Więc jak najbardziej możesz się w nim pluskać :)

Zależy mi tylko na braku obrażenia innych ludzi jak @nieidealna.mama lub innych bardziej anonimowych, którzy starają się zrobić coś dobrego na rzecz zdrowia.

Dla innych czytelników przypomnę, że o m.in. nikotynizmie pisałem tu. Tak samo jest tam garść informacji dotyczących profilaktyki wtórnej <-- czym tu handluje?

Dobre i bardzo dokładne w mojej ocenie opracowanie. Czy masz może dostęp do statystyk z okresu międzywojennego? Może na podstawie jakichś dociekań można by było wyciągnąć jakieś pożyteczne wnioski, powalające choćby częściowo odpowiedzieć na pytanie Co zrobić by nie dostać raka?

·

Dziękuje. Wkładam dużo pracy w przygotowanie każdego artykułu, zwłaszcza, że niektóre dane nie są ogólnodostępne, tak samo jak dość unikalne jest, że widzę bardzo dużo rzeczy, o których piszę w praktyce.

Czemu akurat okres międzywojenny? Dane z tamtego okresu miałby szereg mankamentów. Sprawa rozbija się o fakt, że w tym okresie było sporo wojen, co w przypadku dużej liczby ludzi dość drastycznie skróciło czas obserwacji pod kątem nowotworzenia.

Dane, do których mam dostęp obejmują okres od 1965 roku

strona 16 (22)


trendy.jpg

strona 14 (20)


trendy2.jpg

·
·

Szukam jakichś związków pomiędzy zapadalnoscią i kontaktami z chemią w życiu codziennym. Wiadomo, że w okresie międzywojennym bezpośredni kontakt z preparatami chemicznymi był skromniejszy niż obecnych czasach. Ciekawy na tle pozostałych wykresów jest przebieg (żółty) - wyraźny spadek zgonów spowodowanych rakiem żołądka. Jaki czynnik na to wpłynął? Czy to kwestia skutecznej metody leczenia akurat nowotworu żołądka czy może mniejszej zapadalności?
Umieralność na nowotwór płuc u kobiet pnie się w górę, u mężczyzn od 1995 następuje wyraźny spadek. Co takiego się wydarzyło w 1995 roku w przypadku mężczyzn? Dostali iluminacji i rzucili palenie? Trochę źle się czyta te dane z ekranu.
Kiedyś się doczytałem, że częstą przyczyną raka piersi jest czopowanie gruczołów potowych po pachami przez zawartość prespirantów. Z tego co zrozumiałem, utrudniają one pozbywania się toksyn z obiegu limfatycznego i kumulowanie ich w miękich przestrzeniach okolicy piersi. Dlatego interesowałem się statystykami z okresu międzywojennego w którym jak przypuszczam używanie dozodorantów nie było tak powszechne.
Ostatnio opublikowano tezę, o związku zapadalności na choroby kobiece z depilacją - wiemy gdzie. Nie chce mi się rozpisywać o szczegółach ale ma to sens.
Notoryczne hamowanie krwioobiegu w okokicy brzucha (legginsy i bardzo dopasowane dżinsy) i niedotlenienie w związku z tym szczególnie wrażliwych u kobiet organów też może mieć związek z zapadalnością. Co ciekawe, akurat o tej zależności wspominali Irańczycy. Jeśli do tego dodamy nadmierne (co to znaczy nadmierne?)używanie byle jak testowanych środków antykoncepcyjnych to mielibyśmy jakiś trop.
Tak sobie myślę, że gdyby poważnie śledzić statystyki, moglibyśmy przejąć od innych nacji jakieś nawyki, które akurat w naszej kulturze nie wspierały by rozwój raka. Np. porównanie zachorowalności na raka piersi kobiet z centralnego Tybetanek czy Inuitek z naszą nacją. To samo dotyczyłoby analizy zapadalności na raka jelita grubego.
Uważam, że w statystykach można wyczytać wskazówki, czym sie powinniśmy kierować w celu zminimalizowania ryzyka zapadnięcia.
Niezależni od czynników genetycznych i innych których nie jestem w stanie zrozumieć, jestem przekonany, że głównym i najgłówniejszym czynnikiem zachorowalności jest nasze indywidualne zachowanie (również na poziomie emocjonalnym).

·
·
·

Szukam jakichś związków pomiędzy zapadalnoscią i kontaktami z chemią w życiu codziennym.

Takie badania są prowadzone. Słyszałem o badaniach dotyczących kobiet pracujących jako sprzątaczki. Wychodziło tam, że kontakt z chemią dawał porównywalny efekt do palenia papierosów. Nie widziałem tych badań na oczy, ale temat bardzo ciekawy. Wiadomo, że np. tetrachloroethylen ma związki z powodowaniem raka, a on był lub jest nadal stosowany w pralniach. Pewnie jest zdecydowanie więcej narażeń zawodowych, to powinno być pod czujnym okiem.

wyraźny spadek zgonów spowodowanych rakiem żołądka.

Spadek wynikał ze zmian stylu życia. Rozpowszechniły się lodówki, dzięki czemu ludzie mogli przestać na masową skalę wędzić i solić (peklować) potrawy. Dodatkowo zaczęto zwracać uwagę na Helicobacter pylori, nieżyt zanikowy, nikotynizm.
Więc zmniejszyła się zachorowalność na ten nowotwór co po jakimiś czasie pociągnęło za sobie spadek umieralności. Niestety sytuacja chorych, którym można rozpoznać raka żołądka nie jest komfortowa. 5-letnie przeżycie w stadium I to 50%, II to 30%, III 13% IV to 3%.
Duży problem z rakiem żołądka był w Japonii, ale tam sobie w miarę poradzili sobie za pomocą masowych badań przesiewowych w wykorzystaniem gastroskopii.

Co takiego się wydarzyło w 1995 roku w przypadku mężczyzn?

Zanim zahamowano trend wzrostowy minęło dobre 5 lat. W 1995 r. uchwalono ustawę antynikotynową. Później jej kształt był trochę przekształcany przez prof. Jassema w 2007 roku. Jednak nie przywiązywałbym do tego działania wagi by interpretować sytuację w 1995. Trzeba byłoby poszukać co działo się wcześniej. Mógł wtedy już wymrzeć wyż demograficzny z lat 50, który mógł spalić dostatecznie dużo paczkolat by mieć raka. To moje luźne przypuszczenie.

przyczyną raka piersi jest czopowanie gruczołów potowych po pachami przez zawartość prespirantów

Nie za bardzo widzę jakby miało to działać. Budowa i funkcja gruczołu potowego, miejsce działania antyperspirantu i odpływ limfy z gruczołu sutkowego to są bardzo niezależne byty. Dla dobra dyskusji załóżmy, że dezodorant blokuje przepływ chłonki w dole pachowym. Jeżeli wyłączymy przepływ chłonki tam to:

  1. Powinna zbierać się chłonka z kończyny górnej powodując jej obrzęk.
  2. Chłonka z gruczołu piersiowego powinna odpływać innymi drogami. Nawet jeżeli założymy, że kwadranty sutka są odizolowane to w takiej sytuacji powinna być asymetria gruczołu, bo z fragmentu chłonka by odchodziła, a z części nie.
  3. Powinny pojawić się zmiany adaptacyjne w sutku, które miałby na celu zredukować pojawiające się problem. Chodzi mi tu o proliferacje naczyń limfatycznych, co da się sprawdzić pod mikroskopem badając wyciętą pierś. Jednak takie znaleziska nie były raportowane, a trudno mi sobie wyobrazić, że w całej masie populacji kobiet nikt nie używa antyperspirantu.

Notoryczne hamowanie krwioobiegu w okokicy brzucha

O ile można byłoby to powiązać ze skóra lub łechtaczką, wargami sromowymi to wiązanie ubrań z macicą, czy jajnikami może skończyć się niepowodzeniem jeszcze wcześniej niż w pierwszym przypadku. A to za sprawą źródła dostaw krwi. Naczynia zaopatrujące żeńskie narządy płciowe wewnętrzne pochodzą od głęboko położonych naczyń. Dodatkowo jest dużo połączeń miedzy różnymi naczyniami. Dlatego też zabiegi w obrębie miednicy są tak bardzo skomplikowane. Skomplikowane unaczynienie pokazuje swój pazur przy złamaniu miednicy mimo, że nie jest niepokojące z zewnątrz to potrafi uśmiercić człowieka w wyniku krwawienia. Wracając do ciasnych ubrań to czy analogicznie nie powinno to działać na męskie narządy? I tak ucisk można łączyć z żylakami powrózka nasiennego, ale to nie przekłada się na nowotworzenie.

O co chodzi ze środkami antykoncepcyjnymi? Jakimi? Tabletka hormonalna? Wkładka domaciczna? Prezerwatywa? Płyny plemnikobójcze? Wazektomia?

Ostatnio opublikowano tezę, o związku zapadalności na choroby kobiece z depilacją - wiemy gdzie. Nie chce mi się rozpisywać o szczegółach ale ma to sens.

Proszę wyjaśnij mi jaki ma to sens.

przejąć od innych nacji jakieś nawyki, które akurat w naszej kulturze nie wspierały by rozwój raka.

W naszej kulturze wspieramy hodowle raka płuc, krtani, wargi, pęcherza moczowego - papierosy, raka jelita grubego - duże ilości czerwonego mięsa i mało błonnika, rak żołądka, rak jamy ustnej - alkohol. W Japonii wspierają raka żołądka przez dietę opartą o rybach. Zauważono i potwierdzono obserwacje, że potomkowie imigrantów japońskich w USA zaczynają chorować na nowotwory typowe dla USA, a przestają chorować na raka żołądka. Więc jest wyraźna wskazówka by zmodyfikować swoją dietę - prym wiedzie środowisko, a nie genetyka. Ta ostatnia bywa bardziej bezwzględa jak w przypadku FAP.

Co do piersi to zauważono, że kobiety, które dość wcześnie zachodzą w ciążę i karmią piersią mają mniejsze ryzyko raka piersi - przebudowa gruczołu sutkowego ma działanie protekcyjne. Przy okazji pragnę wspomnieć, że raki piersi są jednymi z najlepiej rokującymi nowotworami.

·
·
·
·

Ciekawy temat, napiszę więcej, ale u mnie jest tak gorąco, że zamiast mózgu mam teraz usmażony móżdżek. Wrócę do tematu gdy trochę przestygnie, bo temat jest bardzo pożyteczny - bardziej niż przepis na naleśniki;).

·
·
·
·

Temperatura spadła do 30C więc da się już oddychać. Postaram się w krótkich słowach ustosunkować do powyższych pytań.
Najpierw jeszcze informacja która może wzbogacić Twoje dociekania. W latach 50 tych a może nawet 60 tych w kioskach ruchu sprzedawano Giewonty, Sporty i Żeglarze - straszne obrzydlistwo. Giewonty mogły być już z filtrem ale pozostałe fajki to była masakra. Tytoń był zdaje się z jednego sortu i nie mieszany z innymi gatunkami. W późniejszych latach papierosy zaczęto uszlachetniać innymi mieszankami a nawet aromatyzować czymś tam. W wyniku spalania, w płucach osiadała i była absorbowane przez organizm bardziej złożona a tym samym i niebezpieczna dla zdrowia smoła. Wiem to od palacza który palił całe życie i starał się palić jedne i te same fajki z tego właśnie względu. Prawdę mówiąc mam problem z dotarcie do statystyk które zamieściłem a cały zlany potem (mam w tej chwili w pokoju 29C, i przegrzany jestem zbyt leniwy aby do nich dotrzeć. W każdym razie te lata mogą w jakiś sposób korelować z produkcją papierosów. W tymże czasie zaczęły się pojawiać pierwsze papierosy z filtrem (mentelowe np.). które to w dobrej wierze wyposażano w jakieś, chyba nie dokońca sprawdzone substancje. Może nie ma to większego znaczenia, ale uważam, że warto sobie wyrabiać nawyk kojarzenia faktów ze statystykami. Możemy w ten sposób dojść do ciekawych wniosków.
Jeśli chodzi o depilację miejsc intymnych - przed około tygodniem czytałem w Newsweeku materiał na ten temat. NIestety, nie przewidziałem że moge potrzebować tego linka i muszę improwizować z pamięci. A w zasadzie to niepotrzebne, ponieważ po wpisaniu hasła do przeglądarki czy depilacja miejsc intymnych jest bezpieczna? Pojawiają się interesujące nas informacje.
Choć tego nie planowałem w tym komentarzu, pozwalam sobie na zamieszczenie linka do małej prelekcji pana, który w mojej ocenie mówi bardzo mądre rzeczy. Uważam. że błędem jest generalizowanie, ale ma on dużo racji w tym co opowiada. Na koniec dodam, że rak jest skutkiem sumy błędów jakich się dopuszczamy względem naszego organizmu, a tylko w niewielkim stopniu możemy za niego winić sprawy genetyczne. Takie jest moje odczucie.

  ·  2년 전

A ja się cieszę, że wreszcie wróciłeś na łono... i będę miała co wrzucać do Tygodnika, a przede wszystkim co czytać. Gdzieś był tak długo?

·

Dziękuje za przyjazne powitanie ^^ może sprostam oczekiwaniom. Zwłaszcza tym dotyczącym regularności dodawania nowych tekstów.

Dużo się działo poza steemitem i to zarówno w kwestiach medycznych jak i społecznych. 2019 rok jest karuzelą lub może bardziej rollercoasterem nieoczekiwanych wydarzeń. Z czasem trochę poopowiadam.

A jak u Ciebie? Zaszły tu jakieś dobre zmiany?

·
·
  ·  2년 전

Same dobre :)

Congratulations @hitsug! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @hitsug! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!