Coraz więcej bankowców znajduje zatrudnienie w blockchainowych startupach 👩‍💼👨‍💼

2년 전

Crypto news 144.png

Coraz więcej bankowców znajduje zatrudnienie w blockchainowych startupach 👩‍💼👨‍💼 Byli pracownicy banku UBS i Międzynarodowego Funduszu Walutowego znajdują zatrudnienie w blockchainowym startupie Fnality

Fnality International, która buduje oparty na blockchainie system do rozliczania transakcji finansowych, zatrudniła trzech nowych członków do swoich wyższej kadry zarządzającej i zespołów doradczych. ⤵️

Według ogłoszenia z poniedziałku, dwóch nowych członków, Gary Chu i Adam Clarke, są byłymi dyrektorami szwajcarskiego giganta bankowości inwestycyjnej UBS, a Daniel Heller wcześniej pracował dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF). 🏦

Co o tym sądzicie, czy myślicie że to będzie norma, i świat blockchaina i kryptowalut zacznie stopniowo przejmować bankowców? 😎

źródło:
https://www.theblockcrypto.com/tiny/former-ubs-and-imf-executives-join-blockchain-settlement-startup-fnality/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

fajnie, ale ja bym dał tytuł

Uwaga! Coraz więcej bankowców znajduje zatrudnienie w blockchainowych startupach

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 37000 upvotes. Your next target is to reach 38000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!