Konferencja Blockchain Business #7 - "System monetarny 2.0" w Poznaniu

6개월 전

bb poz 7.jpg

Już jutro❗️ 😍

#Poznań ➡️ Konferencja Blockchain Business #7 - "System monetarny 2.0" 💪

W Poznaniu odbędzie się konferencja ze znanego już cyklu Blockchain Business - tym razem na większą skalę ⤵️

Spotkasz jutro przedstawicieli takich firm i instytucji jak:

☑️ Hyperledger,
☑️ Revolut Polska,
☑️ Ministerstwo Cyfryzacji,
☑️ IBM Polska,
☑️ Alior Bank SA

😍

Podczas panelu dyskusyjnego, w którym weźmie udział również Jacek Kubiak, redaktor naczelny I Love Crypto, eksperci będą dyskutować na temat przyszłości pieniądza, systemu monetarnego oraz roli technologii blockchain 😎

Podczas wydarzenia, będzie można również otrzymać magazyn I Love Crypto ☺️

Do zobaczenia już jutro❗️

https://www.facebook.com/events/3211488312209565/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 41000 upvotes. Your next target is to reach 42000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!