❗ Ważne zmiany❗ Zmiana daty konferencji I ❤️ crypto & blockchain

2년 전

1200x628-nowa-data-konferencji.png

❗ Ważne zmiany❗

Mamy dla Was bardzo ważne informacje 😉

Ze względów organizacyjnych zostaje zmieniony termin konferencji I ❤️ crypto & blockchain 😉

Nowy termin to ➡️ 17-18 marca ⬅️ 😎

Co to oznacza dla Ciebie❓

👉 więcej świetnych prelegentów - poznasz gwiazdy sceny kryptowalutowej 🤩
👉 masz więcej czasu na kupienie biletów w niższej cenie - przesunięta jest data zwyżki cen 💰

Zapisz sobie tę datę w kalendarzu już dziś - wspólnie świętujmy blockchainową rewolucję ❤️❤️❤️

Bilety na konferencję dostępne są na stronie:
http://konferencja.ilovecrypto.pl 🤩

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 42000 upvotes. Your next target is to reach 43000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!