LISK LISK LISK

4년 전

Wszystkich w temacie chyba napędza 20 luty i co się będzie działo tuż przed i tuż po. Obecnie wzrosty zgodne z planem. Pytanie tylko jak będzie jutro i pojutrze oraz w dzień relaunch'u. Przy obecnej drodze bitcoina można się spodziewać oczywistych wzrostów do przynajmniej dnia lub dwóch przed zmianami. W dzień eventu prawdopodobnie trochę spadnie, spekulanci już siedzą ostro na lisku zwłaszcza azjaci. Co wydarzy się na spotkaniu w Berlinie? Wiele znaków wskazuje optymistyczne prognozy ale konkretów jak wiadomo nie ma. Samo spotkanie się odbędzie bo gdyby znowu się wycofali lub wyjdą na scenę i zaczną opowiadać dowcipy to ciężko im będzie ponownie do siebie przekonać ludzi. Wydaje się że przy dobrych informacjach strzeli w kosmos po czym korekta i pompowanie do SDK. No chyba, że ogłoszą już teraz, że jest gotowe (termin podali 1 kwietnia lub wcześniej) to nie wiem co się stanie z kursem chyba grzyb atomowy.
Pamiętać trzeba o futures na bitcoin i datach końca kontraktów (przynajmniej obserwować trochę wcześniej co się dzieje z btc) Tak czy inaczej będzie ciekawie przez najbliższy miesiąc, pozdrawiam

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Wykres liska wygląda dobrze

https://steemit.com/crypto/@trendwizard/the-crypto-leaders-forming-after-q1-correction
using Google translate

Everyone in the topic probably drives 20 February and what will happen just before and just after. Currently, increases in line with the plan. The only question is how will it be tomorrow and the day after tomorrow and on relaunch days. With the current bitcoin route, one can expect obvious increases to at least a day or two before the changes. On the day of the event, it's likely to drop a bit, speculators are already hitting sharply especially Asian. What will happen at the meeting in Berlin? Many signs indicate optimistic forecasts, but there are no particulars as you know. The meeting itself will take place because if they would retreat again or go on stage and start telling jokes, it will be hard for them to convince people again. It seems that with good information he will shoot into space and then correct and pumping to the SDK. Well, unless they announce now that it is ready (the deadline was given on April 1 or earlier), I do not know what will happen to the course, probably an atomic mushroom.
You must remember about futures on bitcoins and end dates of contracts (at least observe a bit earlier what is happening with btc) Anyway, it will be interesting for the next month, I greet