Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Steemauto poza trailami ma też tak zwany fanbase, czyli upovotowanie danego autora, czyli funkcja przez ciebie opisana, ale z tego co widzę, to w opisywanej przez ciebie opcji jest możliwość wybierania tagów, więc jest bardziej rozbudowana.

Z komendą na opóźniony post jest taki problem, że podajesz publicznie kiedy chcesz głosować, więc jeśli jesteś mocny kontem, to ktoś może ustawić się w kolejce przed tobą do kuracji.

A upvotowanie posta, który już jest po wypłacie, za pomocą tworzonego komentarza ma sens tylko jeśli masz głos powyżej 0,02$ (zabezpieczenie przed spamem na małe wypłaty), bo inaczej autor i tak nie dostanie wypłaty z tego komentarza.

W każdym razie ciekawa alternatywa dla steemauto.

·

Więc trzeba zbierać SP na 2 centy a nie na jeden ;).

·
·

A no trzeba, ale nie od razu Rzym zbudowano ;)

·

A upvotowanie posta, który już jest po wypłacie ma sens tylko jeśli masz głos powyżej 0,02$ (zabezpieczenie przed spamem na małe wypłaty), bo inczaj autor i tak nie dostanie wypłaty z tego postu.

Chyba nie zrozumiałem. Rozwinąłbyś? Dlaczego powyżej 0,02$ ma sens? Pomijam oczywiście to gdy chcemy dobrego posta nagrodzić jak to pisał bodajże @khrom jakiś czas temu "honorowo", mimo, że autor już z tego pieniędzy nie dostanie.

·
·

Kiedyś ktoś mądrzejszy mnie uświadomił cytując źródła. Ma to na celu, żeby małe konta nie dzieliły Steem na czworo, tym samym dwóch kolegów, którzy dostali delegacje od steemit nie dłubały po 0,001 Steem.

Dodano pozniej: Oczywiście każdy głos jest ważny a 0,02$ to takie minimum do wypłaty, więc zawsze się można w kilka osób złożyć, ale o to może być ciężko pod starym postem.

·
·
·

Ok, to rozumiem o co chodzi z tym nie dzieleniem Steem na czworo. Tylko dlaczego "upvotowanie posta po wypłacie ma sens [...]", skoro po wypłacie to nie ważne czy głos jest za 0.02, czy 0.01 - i tak nikt nie dostanie już kasy, ani autor, ani głosujący za kurację. (?)

·
·
·
·

Nie odnosiło się to do ciebie bezpośrednio i głosowania po wypłacie, a głosowania na sposób opisany w poście, gdy tworzony jest komentarz, na który się głosuje, jeśli nie ma się poniżej 0,02$, to jeśli nikt inny nie zagłosuje, to pod względem finansowym nie różni się to niczym od oddania głos na sam post, bo autor nic z tego nie dostanie. Choć nie wiem jak jest z reputacją w przypadku głosowania na post po wypłacie, ale to są przy poniżej 0,02$ ułamkowe sprawy.

·
·
·
·
·

Ok, teraz wszystko jasne. Źle zrozumiałem Twój pierwszy komentarz na początku :)

Congratulations @lelon! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 100 replies. Your next target is to reach 200 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @lelon! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!