Guide: How to buy a STEEM POWER delegation from @blocktrades in exchange for BITCOIN

10개월 전

online-3410266_1920.jpg


Zskj9C56UonWToSX8tGXNY8jeXKSedJ2aRhGRj6HDecqrfZPiDj74hg16YoWo7tTMVKwz12eoMKu1CSB5yT2CbG8pthrscR9Z1vxxUQiHkRk9hPvgHqY.png


Hello!

After the last HF21, curation has become 2x more profitable (we have increased the curation reward, receive 50% instead of 25% as before). Since this is the case, maybe you should consider buying a delegation?
THIS IS NOT INVESTMENT ADVICE!

I personally invested ~ 707 STEEM in delegations for our group.
At the same time, I announce a fundraiser, and I encourage all group members to support our @sp-group account with any amount.
Each STEEM and each STEEMDOLLARS multiplied by the number of members, will bring us great benefits.
100% of the collected amount, as well as the profit from this post, will be allocated to the purchase of another 90-day delegation. The collection lasts 7 days, until September 21, 2019. May the force (SP:)) be with us!

@michalx2008x

Guide: How to buy a STEEM POWER delegation from @blocktrades in exchange for BITCOIN

1📌 Go to https://blocktrades.us/

2📌 Sign in to your account (if you don't have an account, you will need to register)

adxz.png

3📌 In the "Send" field, locate the "Bitcoin" payment method.
In the "Receive (estimated amount)" field, select "Steem Power Delegation (90 days)"
In the "Address is valid" section, enter your nickname.

fesz.png

4📌 Click "Get Deposit Address"

vx.png

5📌 Send any amount of BITCOIN to @blocktrades, and you will receive a delegation for 90 days according to the course in "3📌".
NOTE: the exchange rate is variable! Check the course yourself before buying.

6📌 Await your transaction verification.

gdgdgd.png

7📌 That's it! Enjoy our new power for the next 3 months :)

vM1pGHgNcyCXUWJECrZbvn1NMPj1oFGUo3gYfF3NNPRD9aFLYzaMshaTz26xytNVRuddgcekmU1pZUzD9j9BDXKgk3SFLLKwH29rVEMEoGE7ihii1TbX84ebeM6wxJzFtBjo886.png

Do you want to get to know us better? Talk with us? Or maybe you want to join us? We invite you to our chat: https://discord.gg/rcvWrAD


QmSAyQZYtDPkeqB88rsVREnCqevVMZCPmHZY26jjFjw6mZ.png


Witam.
Po ostatnim HF21, kurowanie stało się 2x bardziej opłacalne (kuratorzy utrzymują 50% a nie jak poprzednio 25%). W takim wypadku może warto wziąć pod uwagę zakup delegacji?
TO NIE JEST PORADA INWESTYCYJNA!

W przeliczeniu na STEEM osobiście zainwestowałem ~707 STEEM w delegacje dla naszej grupy. Ogłaszam jednocześnie zbiórkę i zachęcam wszystkich członków grupy do wsparcia naszego grupowego konta @sp-group dowolną kwotą. Każdy STEEM i każdy STEEMDOLLARS pomnożony przez ilość grupowiczów przyniesie nam ogromne korzyści. 100% zebranej kwoty jak i zysk z tego postu zostaną przeznaczone na zakup kolejnej 90 dniowej delegacji. Zbiórka trwa 7 dni czyli do 21.09.2019. Niech MOC będzie z nami!

@michalx2008x

Poradnik: Jak zakupić delegację STEEM POWER u @blocktrades w zamian za BITCOIN

1📌 Wejdź na https://blocktrades.us/

2📌 Zaloguj się na swoje konto (jeśli nie posiadasz konta konieczna będzie rejestracja)

adxz.png

3📌 W polu "Send" odszukaj formę płatności "Bitcoin".
W polu "Receive (estimated amount)" wybierz "Steem Power Delegation (90 days)"
W rubryce "Address is valid" wpisz swój nick.

fesz.png

4📌 Kliknij "Get Deposit Address"

vx.png

5📌 Wyślij dowolną ilość BITCOIN do @blocktrades , a otrzymasz delegację na 90 dni według kursu który widnieje w "3📌".
UWAGA kurs jest zmienny! Przed zakupem sprawdź kurs samodzielnie.

6📌 Oczekujemy na sprawdzenie transakcji.

gdgdgd.png

7📌 To już koniec! Cieszymy się swą mocą przez najbliższe 3 miesiące :)

vM1pGHgNcyCXUWJECrZbvn1NMPj1oFGUo3gYfF3NNPRD9aFLYzaMshaTz26xytNVRuddgcekmU1pZUzD9j9BDXKgk3SFLLKwH29rVEMEoGE7ihii1TbX84ebeM6wxJzFtBjo886.png

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Gracias por tu post.☺
Me ha interesado la información 💪

Posted using Partiko Android

·

Me alegra que pudiéramos ayudar

·
·

Hello fellow @sp-group

Your post was upvoted with 41.41% ($0.0148) because you are an awesome member of s77assistant group.

You have earn a total of $0.1007 so far. keep it up.
Together we can achieve our goal and push STEEM to the moon.

You can increase your upvote value by increasing your collected points with one of the following ways:

  1. Delegating more SP will generate more points per day,
  2. Inviting other steemians to join our group with !invite(@membername) command,
  3. Transfering Steem/SBD

Don't forget to use EnhancedSBI functionality every day and get 3 SBI shares for every 2 STEEM you send with 2for3 memo.


At the current time my full vote worth $0.0359 but with your help this can change.
Delegating power will increase my vote worth and your reward.
50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1,000SP, 5,000SP, Custom Amount
Make sure you have at least 15 SP left on your account.


Visit s77assistant's daily report to stay informed about any news


s77assistant now supports his first game.
image.png

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

Hello fellow @sp-group

Your post was upvoted with 47.3% ($0.0151) because you are an awesome member of s77assistant group.

You have earn a total of $0.0413 so far. keep it up.
Together we can achieve our goal and push STEEM to the moon.

You can increase your upvote value by increasing your collected points with one of the following ways:

  1. Delegating more SP will generate more points per day,
  2. Inviting other steemians to join our group with !invite(@membername) command,
  3. Transfering Steem/SBD

Don't forget to use EnhancedSBI functionality every day and get 3 SBI shares for every 2 STEEM you send with 2for3 memo.


At the current time my full vote worth $0.032 but with your help this can change.
Delegating power will increase my vote worth and your reward.
50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1,000SP, 5,000SP, Custom Amount
Make sure you have at least 15 SP left on your account.


Visit s77assistant's daily report to stay informed about any news


s77assistant now supports his first game.
image.png