Anna Wasiukiewicz - Psychologia w inżynierii społecznej i okultyzm

3년 전

INŻYNIERIA SPOŁECZNA_01

Jak do tej pory jest to najłagodniejszy dla laika wstęp do inżynierii społecznej, psychologi behawioralnej, manipulacji i okultyzmu jaki widziałem - dlatego, dziele się tym cennym materiałem z tą częścią z Was, która jest tu dla wartości wynikającej z wiedzy nie zaś g*wno kontetnu.

Zachęcam do wysłuchania Pani Psycholog.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @who-knock! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @who-knock! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!