Data Science a Decision Science - nadchodzi nowy blend...

작년

dsddsadsa.png

Data Science

Pojęcie bardzo kompleksowe, które łączy kilka wąskich dziedzin i kompetencji , syntezując jest to połączenie Analityka i Programisty.

Z jednej strony mamy statystykę, algebrę liniową,umiejętność programowania, uczenia maszynowego.

Z drugiej współpracę z ludźmi, co wymaga kompetencji miękkich w obszarach komunikacji, zbierania wymagań czy umiejętności tłumaczenia problemów w prosty, obrazowy sposób.

Ale jest, a właściwie tworzy się też, trzecia strona...

Decision Science

Jest to nauka o podejmowaniu optymalnych decyzji, która zajmuje się:

  • budową modelu strategicznego,
  • ustaleniem, jakich danych szukamy,
  • interpretacją wyników analizy danych w kontekście praktycznym,
  • technikami sterowania, behawioryzmu, analizą ryzyka etc.
  • podejmowaniem optymalnej decyzji w oparciu o wypracowane wskaźniki,
  • ustaleniem strategii i metod, jakimi wdrażane będą podjęte decyzje
    data-information-knowledge-insight-wisdom-impact.jpg

W modelowej sytuacji, decison scientist i data scientist - ściśle ze sobą współpracują, doskonale się uzupełniając. Data Scientist nie musi posiadać wiedzy na temat: wpływu kultury określonej narodowości na jakość podejmowania decyzji, lub procesów wykorzystywania biologicznego uwarunkowania do szybkiej gratyfikacji w podejmowaniu działań, tak jak Decision Scientist nie musi posiadać szczegółowej wiedzy: w zakresie teorii, jaka stoi za każdą funkcją "f(x)" czy MDP. Natomiast podejmowanie optymalnych decyzji, wiąże się z wiedzą interdyscyplinarną, czyli pochodząca z wielu różnych, często dalekich od siebie dziedzin, syntezujących ten sam problem tj. antropologia, ekonomia, statystyka, informatyka, psychologia, socjologia.

Można powiedzieć, że tak jak rozwój technologiczny umożliwił, czy wręcz wymusił - powstanie zawodu, który łączyłby cechy Analityka z Programistą tworząc Data Scientist, tak w chwili obecnej tworzy się przestrzeń i zapotrzebowanie na połączenie cech Data Scientist z Socjolgiem, Cybernetykiem, Behawiorystą, dając początek nowej profesji: Decison Scientist - o której pisał już w 1976r. wybitny Cybernetyk, Marian Mazur - polski inżynier elektryk, specjalista w zakresie elektrotermii, automatyk, cybernetyk, naukoznawca, profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk technicznych, twórca jakościowej teorii informacji oraz cybernetycznej teorii układów samodzielnych, współtwórca i najważniejszy przedstawiciel polskiej szkoły cybernetyki.

Zachęcam do lektury: http://www.autonom.edu.pl/publikacje/mazur_marian/cybernetyka_i_charakter1976-ocr.pdf

Jeżeli mamy tu ludzi pracujących na danych(Analitycy, Data Scientist), zachęcam do podzielnia się własnymi spostrzeżeniami, jestem także otwarty na współpracę.

Moje uszanowanie !

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending