Projekt | Podstawy Edukacji Pokerowej - Myśl Analityczna

3년 전

TEORIA GRY.png

PROLOG

Poker na poziomie zawodowym jest dziedziną interdyscyplinarną (Teoria Gier), odwołuje się do : matematyki, logiki, ekonomii, psychologii, socjologii.

PARADOKS ABSTRAKCJI

Co ciekawe, pomimo wysokiego poziomu abstrakcji - szczególnie podczas rywalizacji on-line - jesteśmy w stanie, w sposób naukowy lub naukowej metodzie bliski, dowodzić prawdziwości teorii z w/w dziedzin - badając i testując także koncepcje autorskie.

A to dzięki temu, że każde nasze działanie skorelowane jest z żywym człowiekiem po drugiej stronie i co bardziej istotne, posiadamy oprogramowanie, które dokonuje precyzyjnego pomiaru wszelkich zachowań na poziomie jednostki ale także całej populacji (population tendencies).

Zatem, rozumienie podstaw mechaniki gry i empiryczna praca w tym zakresie, daje nam wiedzę daleko wykraczającą poza samą grę. Innymi słowy, wiele z mechanizmów występujących w grze - rywalizacji umysłowej - ma swoje odzwierciedlenie w codziennych sytuacjach życiowych i specjalistycznych profesjach.

Wynika to z tego, że część z istotnych mechanizmów nie dotyczy samej gry, lecz ludzi i ludzkiego działania - które wyjściowo, nastawione jest na działanie w swoim najlepszym interesie.

PLATFORMA

W związku z powyższym, myślę nad zrobieniem projektu Pro bono, który obejmie wprowadzenie do podstaw Teorii Gry z jednej strony, a z drugiej -> da narzędzia i metody właściwej analizy, które mają swoje zastosowanie w niemal każdej dziedzinie.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT