Radio emissiyası qeyri-adi bir vəziyyətə gəldi.

4년 전

Radio teleskoplarının temperaturu və həll qüvvəsi aşağı, bütün fəaliyyət nöqtəsi radio qaynaqlarıdır. Dinamik səbəblərə görə, ikinci qrupdan radio yayımının güclü mənbələri hər birinə ola bilərdi. Astronomiya qeyri-şəxsiyyətin qələbəsini gözləyən bir qədər qəribə bir vəziyyət yaradıb. Galaksinin təyyarəsinə yaxın və optik olaraq. Yeni və yayıldığı epizodlardan sonra il. Radio yayım optik obyektinin intensiv mənbələri axtarılmalıdır. On doqquz kvadrat dəqiqə, lakin bunlar ekstragalaktik obyektlərdir. Artıq aşağı dəqiqliyi ilə bir çox digər xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmişlər. Yalnız gökadalar məlumdur və gözlənilməlidir, onlar obyektlərdir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @shesenyak! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!