Osteiner

작년
in qost

Ang Osteiner Hof ay isa sa mga palasyo ng istilo ng Baroque sa kahabaan ng Schillerplatz square sa bayan ng Mainz sa Aleman. Ang palasyo, sa timugang bahagi ng parisukat, ay itinayo noong 1747-1752 ni arkitekto Johann Valentin Thomann. Ang kliyente ay Franz Wolfgang Damian von Ostein, kapatid ng Elector of Mainz, Johann Friedrich Karl von Ostein.

Ang katangian ay ang tatlong kurbatang kurbatang (risalites) sa gitna ng harapan at sa magkabilang panig. Ang gusali ay pinalamutian nang mayaman, halimbawa sa mga rococo-style cartouches sa itaas ng mga bintana na sumasagisag sa mga elemento ng hangin, lupa at tubig. Ang mga klasikal na diyos na sina Diana at Mars ay inilalarawan sa mga cartouches sa itaas ng mga pintuan ng balkonahe.

Sa loob ng mahabang panahon ang pamilya ng bilang ni Ostein ay hindi nagawang gamitin ang palasyo. Matapos ang kaliwang bangko ng Rhine ay inookupahan ng mga rebolusyonaryong tropa ng Pransya, ang palasyo ay naging ari-arian ng estado. Noong 1798 naging operasyon ito bilang upuan ng departamento ng Mont-Tonnerre sa Pransiya.

Kahit na matapos ang panahon ng Napoleon, ang palasyo ay patuloy na ginagamit bilang isang gusali ng pamahalaan. Noong 1854-1859, nang ang susunod na Emperador Wilhelm ako ang militar gobernador ng Mainz, kahit na ito ay may palayaw na "Gobyerno". Noong unang mga araw ng Digmaan ng Franco-Pruso (1870-1871), ang Osteiner Hof ang punong tanggapan ng pangkalahatang Frederik Charles ng Prussia.

Noong 1914, inihayag ni Hugo von Kathen, na gobernador militar ng Mainz, ang simula ng Unang Digmaang Pandaigdig mula sa balkonahe ng Osteiner Hof. Ang palasyo ay ganap na sinusunog noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ngunit ang gusali ay naibalik pagkatapos ng digmaan (1947-1948). Mula noong 1958 ang gusali ay nagsisilbing punong himpilan ng militar ng Bundeswehr.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

You got a 24.19% upvote from @mitsuko courtesy of @nijn!

You just received a 39.13% upvote from @honestbot, courtesy of @nijn!
WaveSmall.gif

Congratulations @nijn! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @nijn! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!