Mentzen ZJADA BUTA? Gdzie jest obiecane 100 PROJEKTÓW USTAW?

5개월 전

W styczniu 2017 roku dr Sławomir Mentzen obiecał, że jeżeli do wyborów parlamentarnych w 2019 roku nie przygotuje 100 projektów ustaw, to zje własnego buta przed naszymi kamerami. Jako, że wybory za miesiąc - czas na weryfikację.

Mentzen ZJADA BUTA? Gdzie jest obiecane 100 PROJEKTÓW USTAW? (kliknij, aby odtworzyć)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Czas dla rynków predykcyjnych by oszacowały szanse na wprowadzenie tych ustaw. Im wyższy kurs przeciw tym większa pokusa dla parlamentarzystów by zagrać przeciw i je wprowadzić.

Congratulations @namzalezy! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!