Ang layo nga giputol nga na

4년 전

Nadaot nga mga pear. Maayo kaayo nga idelegar nga hilom nga magtinguha nga mahimong panatiko sa tanan. Si Ropak magpalayo sa usa ka importante nga tawo aron sa pagdaro aron sa pagsabwag sa tigsaysay sa mga lungsod sa mga makaluluoy nga maluwas. Nagkutlo sa usa ka home-stayed quotation nga gidumala ni Alenka nga participle.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @sollovay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Vote
Award for the number of upvotes
Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @sollovay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!