My version of low-fodmap Chinese food / Moja wersja chińszczyzny low-fodmap

작년
engpl
In reference to my previous post, I would like to present today an example of my low-fodmap dish. I had a taste for chinese food. So far, my way of serving chinese food was a frozen mix of vegetables + rice or some noodles of Chinese cuisine and some ready-made blend of spices. Simple and fast. I think that people living in more civilized places can just order it, I saw it on movies ;). Here the only food with delivery is a pizza.W nawiązaniu do mojego poprzedniego posta chciałabym dziś przedstawić przykładowe danie low-fodmap w moim wykonaniu. Naszła mię chęć na chińszczyznę. Dotychczas mój sposób na chińszczyznę to była mrożona mieszanka warzyw + ryż albo jakiś makaron kuchni chińskiej i jakaś gotowa mieszanka przypraw. Prosto i szybko. Myślę, że ludzie mieszkający w bardziej cywilizowanych miejscach mogą ją po prostu zamówić, widziałam to na filmach ;). U mnie jednak jedynym jedzeniem z dowozem do domu jest raczej taka sobie pizza.
So I went through the recipes on the Internet and did it my way. I bought it:Tak więc przejrzałam przepisy w internecie i zrobiłam po swojemu. Kupiłam to:

IMAG0565_3.jpg

and chicken breast, but raw poultry doesn't look impressive, so it's not in the picture. I was also going to buy bamboo shoots, but the charms of small towns and villages are such that if you need a special ingredient for your dish, you won't find it in any shop.i pierś z kurczaka, ale surowy drób nie wygląda efektownie, więc nie ma go na zdjęciu. Zamierzałam też kupić pędy bambusa, ale takie są uroki małych miejscowości, że jak akurat potrzebujesz jakiegoś specjalnego składnika do swojego dania, za nic go nie znajdziesz w żadnym sklepie.
First I cut the chicken breast into strips and poured soy sauce over it. I fried a little and took it off the frying pan (I don't have a wok). I added a little bit of garlic-flavoured olive oil to the frying pan and threw the chopped green leeks (from two handfuls) and 2 cm of grated ginger on it. Then I added carrots and parsley grated on a grater and chopped pepper and from half a pack of mung bean sprouts (the package was 90 g). I also threw in some canned corn. I fried it a little bit, added the chicken breast back and seasoned it. I used salt, pepper, sweet and hot paprika and curry. I poured water and stewed. Finally, I thickened with a little bit of potato flour.Najpierw pierś z kurczaka pokroiłam w paski i polałam sosem sojowym. Podsmażyłam trochę i zdjęłam z patelni (nie mam woka). Dolałam na patelnię odrobinę aromatyzowanej czosnkiem oliwy i na nią rzuciłam pokrojone zielone części pora (tak z dwie garści) i z 2 cm tartego imbiru. Następnie dodałam marchew i pietruszkę starte na tarce i pokrojoną w paski paprykę oraz z pół opakowania kiełków fasoli mung ( w opakowaniu było 90 g). Dorzuciłam też trochę kukurydzy z puszki. Trochę to podsmażyłam, dodałam z powrotem pierś z kurczaka i doprawiłam. Użyłam soli, pieprzu, słodkiej i ostrej papryki oraz curry. Podlałam wodą i poddusiłam. Na koniec zagęściłam odrobiną mąki ziemniaczanej.
Rice noodles prepared by my Man according to the instructions on the package and we added them to the frying pan. I fried it a little bit and it worked out that:Makaron ryżowy przygotował mój Mężczyzna wg instrukcji na opakowaniu i dorzuciliśmy go na patelnię. Jeszcze razem to trochę podsmażylam i wyszło to:

PicsArt_100507.11.24.jpg

It looks like it looks, but it was very tasty and filling. It is such a simple example that it is possible to prepare "comfort food" despite dietary restrictions.Wygląda jak wygląda, ale było bardzo smaczne i sycące. To taki prosty przykład, że da się przygotować "comfort food" mimo ograniczeń w diecie.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @holdyourdream! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 300 upvotes. Your next target is to reach 400 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new SteemFest⁴ badge is ready
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!