Vahşi doğada sessiz

3년 전

s-21f1aca1d119dc321b0bf8ff24d72787db71466c.jpg
Resim kaynak
Şimdi yamak istedim
Havada bulutsuz bir gökyüzü olarak
Temiz mis kokan ormanda
Vahşi doğada sessiz
Bir ev yapmak için zaman .

Ne yaptım ama
gözlerimle
ağaçlarda dolaşmak mı? O zaman ben
inşa edeceğim: eş,
aile ve
komşuları ara.

Ya da
yalnızlıktan
ya da yiyecek ya da
şimşek ya da ayı istemekten yoksun kalırım (çarmıhı
evcilleştirmeli
ve ayıyı takmalı).

Ve belki de , vahşi doğada uyanık ve evde yaşadığım gezginlere işaret etmek için yol kenarında
bir
yerdeki küçük bir imgemin görüntüsü

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by süleyman from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.