Kryptomania CoinPot cz.6

8개월 전


Przegląd wyzwania i przedstawianych zadań. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników systemem CoinPot wraz z mikro inwestycjami.


Stan obecny
Rynek pokazał dzisiaj ładne wzrosty i nastąpiła zamiana na (BTC) z małym plusem. Natomiast automat w zadaniach nie specjalnie sprzyja. W trafienie na odpowiednie rozdanie dodatnie daje rezultaty podwójne na automacie za 10 CP. Gorzej jak się wpadnie rozdanie minusowe i nawet blokada nie pomoże odrobieniu strat :)

Ostatnie rezultaty to 0.00000172 (BTC),0.08072233 (LTC) i CoinPot tokenów 4744. Obecnie całe zadanie skupia się tylko i wyłącznie na pierwszym celu ustalonej ilości (BTC).

Całkowita zamiana CoinPot token 75000 tys.

Nazwa:Stan+/-Cel
BTC0.00097853+0.000025300.10000000
LTC---
DOGE---

Nazwa:Zadania+/-Stan obecnyCel
CP/Challenges5/10+ 877562110000


CP/CoinPot Token

Co to jest Challenges?


Opis CoinPot+Darmowe kraniki

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

The Most Popular Traffic Exchange


Foto:1 Pixabay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.