Kryptomania System CoinPot cz.2

8개월 전Przegląd wyzwania i przedstawianych zadań. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników systemem CoinPot wraz z mikro inwestycjami.


Stan obecnyObecnie całe zadanie skupia się tylko i wyłącznie na pierwszym celu ustalonej ilości (BTC). Kolejnym etapem będzie bezpośrednia zamiana (LTC) po zakupie za 30000 tys. CoinPot. Spadek giełdy 24h następuje odrabianie do ustalonej wstępnej wartości CP. Nastąpi również kolejna mikro wpłata.

Trwa również testowanie przelewu na steem-engine.com, jak całość działa pod względem szybkość. Postanowiłem wysłać na próbę (Doge), jest szybkie w przelewach i czy przelewy przechodzą.


Nazwa:Stan+/-Cel
BTC0.000591690.10000000
CP1137--

CP/CoinPot Token


Opis CoinPot+Darmowe kraniki

Post - Zakładka Challenges.

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

The Most Popular Traffic Exchange


Foto:1 Pixabay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.