Powrót i aktywacja konta :)

8개월 전


Witam !
Czas wrócić do postów i postawienia sobie nowego wyzwania. Postanowiłem zwiększyć swoją aktywność niedokończonych wyzwań, ale również aktywności, szczególności na tagach związanych z kryptowalutami.

Wstępnie mogę powiedzieć, że posty będą prowadzone w formie steemowego dziennika pracy na koncie @strefanetu i handlowaniu na różnicach Steem/SBD na wewnętrznej giełdzie. Z kolei nowe utworzone konto @funbit ma być jako promowanie systemu CoinPot oraz podniesienie statystyk aktywności i wykonywaniu jednego z zadań. Również możliwe, że będę promował jeden z kanałów po otrzymaniu pozwolenia na monetyzacje.

Przez ostanie miesiące wiele się zmieniło w Steemowej społeczności i zastanawiałem się co tu wymyślić i mam kilka pomysłów, które na pewno wdrożę. Również pomyślę nad osobami, które mają tu dwuletni staż i dalej są aktywni. Poświęcają czas na zaangażowanie ludzi do aktywności. To będzie punkt z kilku który podniesie aktywność w Polskiej społeczności. Mam nadzieję? Jak mówią, trzeba ruszyć cztery litery, bo samo się nie zrobi- prawda @rozku? Trzymaj kciuki:)

Na dniach zostanie zawarte porozumienie, na grupach i kanałach przeciwko kryptowalutowym scamom. Również wytoczę wojnę, jeżeli zobaczę pojawiające się na Steem promowane projekty oznaczone scamem. No, chyba że nie zdążę doładować baterii, to poczekam sobie spokojnie. Pozdrawiam i powodzenia:)


Grupa: SteemPower
Admini: @andzi76 | @michalx2008x | @strefanetu
TAG: #sp-group|Konto Grupy: @sp-group|Discord: Link

stempower

Foto:1 Flicker

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Najwyższy czas zacząć coś działać.

·

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Jak masz pomysly to pisz do mnie😀 Ja zawsze mam ich pełno i wytrwale powoli do celu.

Posted using Partiko Android

·

Pomysł mam i analizuje. Propozycje przedstawię publicznie i jeszcze nie teraz. Całość musi być dopięta od a do z. Dam znać biorąc pod uwagę staż i aktywność...

Congratulations @strefanetu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.