EN: Mr.teddy invites you to the SP-GROUP / PL: Mr.teddy zaprasza do grupy SP-GROUP

3년 전

Hello everyone, Mr. Teddy here.

Qmcsg6e86EG5iMrDSV5vEXxgoexBiNV8hKL4dQaWRhdtAY.jpg

QmUdZzuZDVZSuETpMhhcVdrP76wdEXertqhyvAuTgroeKd.png

💛💛💛
Today I would like to invite you to an extraordinary group.
A group with a truly family atmosphere,
which we owe to all our wonderful members.
💛💛💛

The founder and a leader of the group is Mr.Teddy himself. The team by his side are mainly people who once gathered around the Polish #pl-emocjonalnie tag (a tag where a heart has a voice).
Our main goal has always been sharing with others, so let us share with you now. Join us on discord:SP-GROUP

Basic information:

📌 How to become a member of the group?
All you have to do is to join our Discord and delegate Steem Power to our account @sp-group.

📌 How much to delegate and what will I get in return?
Delegation from 6 to 30 SP = 15% upvote once a day @sp-group account
Delegation from 31 to 100 SP = 30% upvote once a day from @sp-group account
Delegation from 101 to 300 SP = 45% upvote once a day from @sp-group account
Delegation from 301 to 500 SP = 60%upvote once a day from @sp-group account
Delegation above 501 SP = 75% upvote once a day from @sp-group account

📌 How to delegate?
To make the delegation we recommend to use https://steemworld.org site in "DELEGATIONS" tab. In case you need any assistance, please contact us on discord: SP-GROUP

📌 What does SP-GROUP do?
The Group runs many projects though which we want to motivate, teach and have some fun with the whole community. Currently these projects are largely dedicated to people who speak Polish, but over time more and more English-speaking ones will appear.

💛💛💛
Let us get to know you. Come say HI SP-GROUP
💛💛💛

Cześć z tej strony Mr. Teddy

Qmcsg6e86EG5iMrDSV5vEXxgoexBiNV8hKL4dQaWRhdtAY.jpg

QmeLDmGpkxPWE3bX3sq8hAcxFeoHK3k7SMWkXdGrFiopmw.png

💛💛💛
Chciałbym Was dziś zaprosić do niezwykłej grupy.
Grupy w której panuje wręcz rodzinna atmosfera,
którą to zawdzięczamy jej wspaniałym członkom.
💛💛💛

Pomysłodawcą jak i liderem grupy jest sam Mr.Teddy, a jego świta to głównie osoby niegdyś gromadzące się według polskiego tagu #pl-emocjonalnie (tagu w którym to serce ma głos).
Naszym celem zawsze było dzielić się z innymi, tak więc pozwólcie się nam obdarować i dołączanie do nas: SP-GROUP

Informacje podstawowe:

📌 Jak zostać członkiem grupy?
Wszystko co należy zrobić to dołączyć na nasz DISCORD SP-GROUP oraz dokonać delegacji na nasze konto @sp-group.

📌 Ile wynosi delegacja i co otrzymam w zamian?
Delegacja od 6 do 30 SP = 1 głos na 24h z konta @sp-group o wartości 15%
Delegacja od 31 do 100 SP = 1 głos na 24h z konta @sp-group o wartości 30%
Delegacja od 101 do 300 SP = 1 głos na 24h z konta @sp-group o wartości 45%
Delegacja od 301 do 500 SP = 1 głos na 24h z konta @sp-group o wartości 60%
Delegacja powyżej 501 SP = 1 głos na 24h z konta @sp-group o wartości 75%

📌 Jak dokonać delegacji?
W celu dokonania delegacji proponujemy skorzystanie ze strony https://steemworld.org (zakładka "DELEGATIONS". W razie problemów zapraszamy na nasz czat SP-GROUP

📌 Czym zajmuje się grupa?
Grupa prowadzi wiele projektów mających na celu motywować, uczyć i bawić całą społeczność. Aktualnie są to projekty w zdecydowanej większości dedykowane osobom znającym język polski, lecz z czasem pojawiać się będzie coraz więcej projektów anglojęzycznych.

💛💛💛
Poznaj nas i daj się poznać nam. Zapraszamy SP-GROUP
💛💛💛

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

This post was resteemed by @steemvote and received a 99.93% Upvote. Send 0.5 SBD or STEEM to @steemvote

resteemed with love to Teddy wishing him good luck

  ·  3년 전

This post is supported by @tipU upvote :)
@tipU voting service: get instant upvotes + profit sharing tokens | For investors.

New_Intro.gif

This post is Powered by @superbot all the way from Planet Super Earth.

Follow @superbot First and then Transfer 0.100 STEEM/STEEM DOLLAR to @superbot & the URL in the
memo that you want Resteemed + get Upvoted & Followed By @superbot and 1 Partner Account.

Your post will Appear in the feed of 1300+ Followers :)

So don't waste any time ! Get More Followers and gain more Visibility With @superbot

#Note - Please don't send amount less than 0.100 Steem/Steem Dollar ,Also a post can only be resteemed once.

Thank you for using @superbot

If you would like to support this bot , Please don't forget to upvote this post :)
Stay Super !