Tak dokładnie kochałem cię

2년 전

Tak dokładnie kochałem cię tak nieporadnie nie przesadnie starałem się żeby było ładnie tak dokładnie ja nie wiem jak ja chyba śnie ona jest tak po prostu piękna dziś pragnę jej a w głowie mej postać którą chce zapamiętać jesteś dla mnie wszystkim uwierz mi kiedy w mych ramionach tulę Cię kiedy całuję usta twe słodsze niczym miód pragnę być przy tobie dzień i noc pragnę zabrać cię daleko stąd o tobie tylko śnię ciebie tylko dziś chcę już na pamięć znam twój zapach smak twoich ust moje serce bije tylko dla ciebie ma szałowy styl zawsze roześmiana prowokuje mnie blondi zwariowana z nią chce tylko być aż do końca świata tak wkręciła mnie ta szalona małolata..)))))

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 11.45% upvote from us for your 2392 Partiko Points! Together, let's change the world!

Congratulations @pan.mily! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!