မေန့က ျဖစ္သည္

작년

မေန့က ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ

မေန့က Steem blockchain ခဏရပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ရပ္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ လူ တစ္ေယာက္က lockout time မွာ upvote ေပးခဲ့လိုပါ။ အခို့် witness ေတြက hf 20 ကို တင္ျပီးေပမဲ့ အခို့်ကေတာ့ မတင္ရေသးပါဘူး။ အဲ့ဒိနွစ္ခုၾကားမွာ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ Steem ကို အနၱရယ္မရိွေစဖို့ ျပုလုပ္ထားတဲ့ အကာအကြယ္ စနစ္ တစ္ခုကေန Steem blockchain ကို ပိတ္ခ်လိုက္ပါေတာ့တယ္။

အဲ့ဒိအတြက္ ဆံုးရံႈးမႈေတြက အေတာ္မ်ားခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရင္းနီွးျမုပ္နံွသူေတြပါ။ သူတို့ရဲ့ ဝင္ေငြေတြက်ဆင္းကုန္ပါတယ္။ အဲ့ဒိအတြက္ေၾကာင့္ အဲ့ဒိျပႆနာျဖစ္အျပီးမွာ Steem ေဈးျပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀ % ေလာက္အထိ ျပန္တက္လာခဲ့ေပးမယ့္ အခုအခိ်န္မွာေတာ့ ျပန္က်သြားခဲ့ပါျပီ။

မေန့က SBI wroksheet ကို စစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ အေကာင့္ကို inactive/pause ထဲထည့္ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို စာျပန္ေရးဖို့ အခ်က္ျပလိုက္သလိုပါပဲ။ တစ္ကယ္က SBI ကေန ေပးတဲ့ voting weight တက္လာဖို့ေစာင့္ေနတာပါ။ ေစာင့္တာမ်ားလြန္းလို့ inactive ထဲထည့္လိုက္တယ္။

Facebook မွာ benefinaries for airdrops ဂရုကို join ဖို့ ဖိတ္ေခၚခ်င္ပါတယ္။

Image source

https://wealthblock.ai?trid=5z8w29j

အေပၚကလင့္ခ္ကို သံုးျပီး မွတ္ပံုတင္ေပးပါ။ ရလာမဲ့ အကို်းအျမတ္ေတြကို အကုန္လံုးခဲြေဝယူမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ @mmcg ကေန ျမန္မာ ဘေလာဂ့္ဂါေတြ အတြက္ curation လုပ္ေပးေနပါတယ္။ သူ့ အေကာင့္ကို follow လုပ္ျပီး ကိုယ့္ရဲ့ စာေရးနိုင္စြမ္းကို ျပလိုက္ၾကပါစို့။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ေအာ္ လက္စြတ္သြတ္ ေတာ့ဒါေၾကာင့္ကိုး ေတာ္ေတာ္ကို ျပင္ဆင္ထားတယ္ေနာ္ steemit က

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 15.28% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com