Busy.orgהתראות לאייפון ועדכון ל – Steemify app

2년 전

שירותי נוטיפיקציות חדשים


כולנו מכירים את זה שלא היינו זמינים לכמה שעות ואז נכנסו לsteemit או לsteemd וניסינו להבין מה חדש – מבין כל הcuration rewards, author reward וכו' – צריך לעבוד קשה כדי למצוא את הדברים החשובים באמת – upvotes, downvotes, תגובות ואיזכורים.

כאן מגיעים לעזרתנו 2 שירותים:

* אפליקציית Steemify

steemify.png

אפליקציית Steemify זמינה לiOS בלבד לעת עתה וניתנת להורדה בקישור הבא:
https://itunes.apple.com/app/steemify/id1290154477

האפליקציה מספקת נוטיפיקציות כאשר מישהו מזכיר את שם המשתמש שלך בפוסט/תגובה, כאשר מישהו מגיב לאחד הפוסטים שלך, כאשר מישהו מצביע (upvotes) לפוסט שלך וכאשר מתרחשת העברה כספית הקשורה לחשבון שלך, למשל כאשר מגיע לחשבון steem מאחת הבורסות.
ניתן גם להגדיר את האפליקציה כך שתספק את ההתראות שפירטנו לא רק על החשבון שלך, אלא גם על חשבונות אחרים (יעיל כאשר יש למישהו יותר מחשבון אחד, למשל).

האופן בו מוצגות הנוטיפיקציות מוצג בתמונה הבאה, כאשר ניתן לראות שהאפליקציה מציגה את תמונת הפרופיל של המשתמש אליו קשורה הנוטיפקציה לצד ההודעה:

כך נראה עמוד הגדרת המשתמשים אודותייהם תקבלו נוטיפיקציות:

230x0w.png

ניתן להגדיר קבלת/ אי קבלת התראות עבור המון דברים מעניינים, למשל – תגובה על פוסט/ על תגובה.
באופן כללי – ניתן לבצע הפרדה ברורה בין פעילות הקשורה לפוסט ופעילות הקשורה לתגובה, כך שמי שמגיב הרבה יוכל להפחית את העומס של הנופטיפקציות שהאפליקציה תספק לו.

כך נראה עמוד הגדרת המידע עבורו תקבלו את ההתראות:

לסיכום האפליקציה נראית מעולה, ותודה ל@blockbrothers שפיתחו אותה בשביל הקהילה, הם מחזיקים שרת witness כך שהמעוניינים יוכלו להצביע להם.

* שירות הנוטיפיקציות החדש של busy.org

רבים לא משתמשים בשירות של busy, אבל אני באופן אישי משתמש בעיקר בו – הממשק נוח ונעים לעין, ויש את לשונית **הactivity **המספקת את כל המידע השוטף שמסופק בsteemd בצורה מהירה ואסתטית יותר.
לאחרונה busy עדכנו את האתר כך שכעת ניתן לצפות בנוטיפיקציות - עם זאת, הנוטיפיקציות לא כוללות הודעות על upvotes לעת עתה – רק על איזכור, תגובה וfollow חדש – עם זאת השירות מוצלח ושימושי וחוסך זמן בדיפדוף בלשונית הactivity.

כך נראה השירות החדש:
busy.png

תודה על הקריאה, מקווה שנעזרתם במידע!
DQmPMdGFxVc1rL3GhKciY526P8yzw4U4Rxp6R36Q11ZtGHq_1680x8400.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

נראה טוב , חבל שיש לי אנדרואיד :P
הסיבה שאני כל כך אוהב אנדרואיד היא שזה כמו מחשב
אייפון מצד אחד נורא טוב אבל מגביל אותך בכל מיני מרחבים
אני מסתדר טוב במרחב של מחשב
ווינדוס, לינוקס
ואני חושב שאנדרואיד מאוד דומה למחשב רגיל עם מערכת הפעלה של ווינדוס.

·

גם לי יש, אני מחכה לגירסה לאנדרואיד, אבל זה היה נראה לי ממש טוב :) אנסה את esteem בעקבות ההמלצה של יורם. ממש תודה על הפירגונים נעם @amiramnoam

·

Hi @amiramnoam,

It seems you got a $10.5232 upvote from @yoo1900 at the last minute before the payout. (20.11h) and this comment is to make everyone aware.

Please follow @abusereports for additional reports of potential reward pool abuse. Thank you.

·

Hi @amiramnoam,

It seems you got a $9.4166 upvote from @amiramnoam at the last minute before the payout. (20.1h) and this comment is to make everyone aware.

Please follow @abusereports for additional reports of potential reward pool abuse. Thank you.

תודה רבה על המידע.
דרך אגב, נוטיפיקציות יש גם בesteem מתאים למכשירי אנדרואיד

·

מעולה, ידעתי על האפליקציה אבל לא על הנוטיפיקציות - אבדוק.

This post has received a 0.05 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kivsha from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Comment removed

Congratulations @kivsha! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kivsha! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard knock out by hardfork

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kivsha! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @kivsha! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!