Paglalakbay Patungo Sa Dako Pa Roon: "Kapatid Ko, Kasama Ko"๐Ÿ‘ญ๐Ÿ’–

3๋…„ ์ „

Magandang buhay #uloggers , #esteemians ,steemit friends,

Sa aking paglakbay pauwi patungo sa aking bayan ng probinsya kasama ko ang aking kapatid pagdating doon.Ang saya naming dalawa at ang saya naming nagkwentohan habang kumuha ng niyong at gawing buko salad namin.

Kay sarap ng fresh buko at higit pa doon ang lamig ng simoy ng hangin at kulay berde pa ang paligid namin.Kay saya't balik-balikan ang lugar na ito.Kahit minsan merong tampohan kaming magkapatid pero ang pagmamahal ay hindi mawawala sa isip at puso't naming dalawa.

"Ang kapatid ko,mahal ko saan man ako magpunta"๐Ÿ‘ญ๐Ÿ’–

Hanggang dito nalang....

Nagmamahal,
@yennarido ๐Ÿ’–๐Ÿ˜Š

Keep steeming and MABUHAYโ—๏ธ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ˜Š


Please support the person who inspires many, including me, Sir Terry @surpassinggoogle by voting @steemgigs as a witness.
Visit https://steemit.com/~witnesses then type "steemgigs" in the first search box.
Also other witnesses @good-karma , @cloh76.witness vote for them just visit https://steemit.com/~witnesses
Others that we should support are: @henry-gant, @kenny-crane, @beanz, @teamsteem, @busy.org, @esteemapp, @hr1, @arcange @bayanihan, @acidyo, , @steemitph, @bobbylee, @jerrybanfield ,and @paradise-found, they also have supported us. Thank you very much.

*Thanks sis @sunnylife *๐Ÿ’–
๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘๐Ÿ™๐Ÿ’ž
Proud #ulogger and esteemian๐Ÿ‘๐Ÿ’–

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order: ย trending

Congratulations @yennarido! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 500 posts. Your next target is to reach 550 posts.
You published a post every day of the week

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

The new Steemfestยณ Award is ready!
Be ready for the next contest!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

ย  ยท ย 3๋…„ ์ „

Tage daw dai. Kalami ana. ๐Ÿ˜€

ยท