Paglalakbay Sa Dako Pa Roon,Ang Pagsalubong Ng Bagong Taon๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘

3๋…„ ์ „

Magandang buhay #uloggers , #esteemian ,steemit and #gratefulvibes friends,

*Maligayang Bagong taon sa ating lahat *..

Sa ating paglakbay sa buhay,bawat isa sa atin ay meroong kaakibat ng saya at lungkot ng dinaas ng ating buhay.Sa pagsalubong ng bagong taon,ating inggiti at isaya na ito'y panibagong yugto ng ating buhay.Sa kabila ng pagsubok na dinaan natin sa taong 2018, lagi po tayong magisip ng positibong pananaw na sa bagong taon na ito 2019,kahit anong pagsubok na dumating lagi po tayong handa at matapang sa lahat ng agos ng buhay.

Kay sayang pag masdan na ating isalubong ang bagong taon ng saya kasama ang ating mga mahal sa buhay, ang iba malayu man sa ibat-ibang pamilya at ibat-ibang dahilan nito pero lahat ng yun ay maroong kaakibat na dahilan kung bakit.

Makikita natin,na kay gandang pagmasdan ang ating pagsalubong ng bagong taon...

Tayo'y magsaya...

'til next time...

Best regards,
@yennarido ๐Ÿ’“๐Ÿ˜Š

Mabuhayโ—๏ธ๐Ÿ‘๐Ÿ˜Š๐Ÿ’“๐Ÿ’“


Please support the person who inspires many, including me, Sir Terry @surpassinggoogle by voting @steemgigs as a witness.
Visit https://steemit.com/~witnesses then type "steemgigs" in the first search box.
Also other witnesses @good-karma , @cloh76.witness vote for them just visit https://steemit.com/~witnesses
Others that we should support are: @henry-gant, @kenny-crane, @beanz, @teamsteem, @busy.org, @esteemapp, @hr1, @arcange @bayanihan, @acidyo, , @steemitph, @bobbylee, @jerrybanfield ,and @paradise-found, they also have supported us. Thank you very much.

*Thanks sis @sunnylife *๐Ÿ’–
๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘๐Ÿ™๐Ÿ’ž
Proud #ulogger and esteemian๐Ÿ‘๐Ÿ’–

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order: ย trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by yennarido from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.